Menu

Menu

Najnowsze

ZAMKON firma

Zamkon – nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe

Projektowanie instalacji do ciśnieniowego transportu płynów jest zagadnieniem złożonym, zarówno pod względem niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, jak i procesowych. Całość działań projektowych [...]

Cienie i blaski sektora B+R

Jak wynika z 5. edycji projektu „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach”, przeprowadzonego w Polsce i 10 krajach Europy Środkowej przez firmę doradczą Deloitte, tylko jedna trzecia polskich firm [...]

Firmy deklarują wyższe nakłady na B+R

Aż 48 proc. polskich firm przeznaczyło w 2014 roku na działalność B+R więcej niż 3 proc. swoich obrotów, a 67 proc. przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na [...]

Nie ma sukcesu bez ryzyka

W Polsce odczuwalnie brakuje wypracowanego modelu transferu technologii, który chroniłby interesy twórców oraz zapewniałby obsługę prawną podmiotom gospodarczym, które chcą wdrożyć dane [...]

wsłuchiwać się w potrzeby przedsiębiorców

W czasach innowacyjnych usług i produktów trudno wyobrazić sobie komercjalizację wyników badań bez ścisłego współdziałania biznesu z jednostkami naukowymi – mówi Leszek Rafalski, przewodniczący [...]

Wiedza wymaga komercjalizacji

Rozwiązaniem problemu niskiej innowacyjności polskiej gospodarki nie jest kierowanie szerokiego strumienia wydatków, lecz pobudzenie aktywności sektora prywatnego w zakresie B+R – mówi [...]