Menu

Menu

Najnowsze

AstraZeneca - biuro w Krakowie

AstraZeneca z nowym biurem w Krakowie

18 maja miało miejsce uroczyste otwarcie krakowskiego biura AstraZeneca w nowej lokalizacji. To pierwsza globalna firma biofarmaceutyczna, która uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, [...]

wiedza

Wsparcie w pierwszych krokach na drodze do innowacji

Dlaczego warto inwestować w innowacje i jak robić to skutecznie? Na te i inne zagadnienia nurtujące młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać innowacyjne rozwiązania, odpowiedzą eksperci [...]

Konkurencyjność trzeba budować wielotorowo

W statystykach na przestrzeni ostatnich 5 lat wyraźnie widać rosnące nakłady przedsiębiorców na B+R. To doskonale obrazuje zmianę w myśleniu o innowacjach. O ile w perspektywie finansowej [...]

Technologie wodorowe to przyszłość

Do 26 marca trwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI. − Te projekty pozwalają gromadzić wiedzę i zasoby finansowe oraz umożliwiają współpracę podmiotów [...]

ZAMKON firma

Zamkon – nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe

Projektowanie instalacji do ciśnieniowego transportu płynów jest zagadnieniem złożonym, zarówno pod względem niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, jak i procesowych. Całość działań projektowych [...]

Cienie i blaski sektora B+R

Jak wynika z 5. edycji projektu „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach”, przeprowadzonego w Polsce i 10 krajach Europy Środkowej przez firmę doradczą Deloitte, tylko jedna trzecia polskich firm [...]

Firmy deklarują wyższe nakłady na B+R

Aż 48 proc. polskich firm przeznaczyło w 2014 roku na działalność B+R więcej niż 3 proc. swoich obrotów, a 67 proc. przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na [...]

Nie ma sukcesu bez ryzyka

W Polsce odczuwalnie brakuje wypracowanego modelu transferu technologii, który chroniłby interesy twórców oraz zapewniałby obsługę prawną podmiotom gospodarczym, które chcą wdrożyć dane [...]