Menu

EKS_KV_baner_CTA_600x100px_RYNEK_INWESTYCJI-2
banner PLOM (1200 x 200 px)
previous arrow
next arrow

Menu

O magazynie

Magazyn „Rynek Inwestycji” – Twój partner i doradca w odpowiedzi na wyzwania biznesowe i gospodarcze

 • Magazyn jest skierowany do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, przedstawicieli instytutów badawczych i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Magazyn Gospodarczy Rynek Inwestycji w ramach swojej działalności ściśle współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, izbami gospodarczymi, organizacjami biznesowymi między innymi: z Krajową Izbą Gospodarczą, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Francuskim Instytutem Gospodarki Polska, Stowarzyszeniem PRO Europa, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Izbą Ekologii, Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz z wieloma innymi.
 • Naszym celem jest cykliczne i kierunkowe informowanie aktualnych i przyszłych odbiorców o najlepszych praktykach w gospodarce, w aspekcie rynku inwestycji, pomagającym w biznesie dostrzec zależności pomiędzy kapitałem, przemysłem, środowiskiem i zarządzaniem oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku.
 • Wydajemy specjalne dodatki poświęcone m.in.: Forum Ekonomicznemu w Karpaczu, Instytutom Badawczym, Samorządom, Ochronie Zdrowia, Nieruchomościom, Innowacyjnym Przedsiębiorstwom, Przemysłowi Zbrojeniowemu oraz Systemom Zarządzania Jakością.
 • Patronaty medialne – ponad 80 w skali roku, nad licznymi konkursami w tym między innymi: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Teraz Polska, Światowy Dzień Jakości ISO, Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku, Europrodukt, Lider Polskiej Ekologii, Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg,  Dobry Wzór, Polski Sukces, Perły Polskiego Budownictwa, Mazowiecka Firma Roku, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Polska Nagroda Jakości.
 • Prezentujemy liderów gospodarki i innowacji, kompleksowe analizy ekspertów, wiodące projekty, które cechuje zwykle duża skala inwestycji, zindywidualizowane zarządzanie na wszystkich poziomach, od doradztwa i analiz technicznych aż po długoterminową strategię biznesową, zwiększającą efektywność realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji.
 • Oferując na naszych łamach promocję firmy zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, instytucje bankowe i finansowe, giełdy, kancelarie prawne i finansowe, firmy doradczo-konsultingowe i szkoleniowe, jednostki certyfikujące, instytuty badawcze i rozwojowe, administrację rządową i samorządową, izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, targi, konferencje, seminaria i warsztaty oraz pozostałe opiniotwórcze organizacje pracujące na rzecz biznesu i gospodarki.

 

 • Częstotliwość wydań: kwartalnik;
 • Liczba stron: 100-120 stron;
 • Nakład – 24000 egzemplarzy;
 • Grupa docelowa: przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, instytucje otoczenia biznesu i izby gospodarcze, administracja rządowa i samorządowa.
 • Dystrybucja: Sprzedaż detaliczna w skali ogólnopolskiej: (salony prasowe: RUCH, EMPIK, KOLPORTER), obecność na prestiżowych targach gospodarczych, wybranych kongresach i konferencjach branżowych, spotkaniach biznesu, samorządu, polityki, oraz wybranych hotelach 4 i 5 gwiazdkowych
 • Współpraca z Międzynarodowymi Targami: poznańskimi, kieleckimi, łódzkimi oraz gdańskimi.