Menu
Menu

Kategoria : Strefy ekonomiczne

Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Frontem do inwestorów

Przedsiębiorcy doceniają naszą wykwalifikowaną kadrę, niższe koszty działalności i infrastrukturę transportową. Do tego dochodzą korzyści z inwestowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – [...]

Powiat Przasnyski – inwestuj z sukcesem!

Powiat przasnyski priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność wyrażającą się w tworzeniu warunków do inwestowania na naszym terenie.  Dlatego też utworzyliśmy na naszym terenie [...]

Dobre miejsce pod inwestycje to klucz do sukcesu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju to obecnie największa Instytucja Otoczenia Biznesu na Śląsku,  dysponująca terenami inwestycyjnymi, które stanowią atrakcyjną lokalizację dla [...]

Berdychowski Zygmunt - Forum Ekonomiczne w Krynicy

28 Forum Ekonomiczne w Krynicy – podsumowanie

Naszym celem jest organizacja jak najlepiej przygotowanej przestrzeni spotkań ludzi, którzy kształtują gospodarkę. Pochodną tego celu są nasze coroczne indywidualne rozmowy, z których wyciągamy [...]