Menu

Menu

Nowe inwestycje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Inwestorzy chętnie korzystają z ulgi podatkowej udzielanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 24 decyzje o wsparciu, 493 mln zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych, 3110 deklarowanych i utrzymanych miejsc pracy to efekt dotychczasowych działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2020 roku, który mija pod znakiem pandemii.

Podczas pandemii COVID-19 przedsiębiorcy szukają instrumentów wsparcia, które zapewnią im realizację planów rozwoju. Jednym z nich jest Polska Strefa Inwestycji, która oferuje szereg zachęt, począwszy od ulgi podatkowej po doradztwo inwestycyjne i pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie odczuwa braku zainteresowania wsparciem. Przedsiębiorcy nadal chcą inwestować, a co ważne, zwiększa się liczba inwestycji realizowanych przez mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

– W bieżącym roku wydaliśmy już 24 decyzje o wsparciu, w tym 10 dla dużych przedsiębiorców oraz 14 dla MŚP. Zauważamy coraz większe zainteresowanie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że bez inwestowania tracą konkurencyjność na rynku. Cieszę się, że udaje nam się wygrywać ze stereotypem, że wsparcie dedykowane jest jedynie dużym przedsiębiorcom, ponieważ nic bardziej mylnego – to właśnie dla MŚP mamy największe ulgi – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomimo trudnej sytuacji Strefa nieustannie wydaje decyzje o wsparciu i pomaga inwestorom poprzez doradztwo inwestycyjne. – Zespół zadziałał szybko i skutecznie, dostosowując wewnętrzne procesy i wydając kolejne decyzje o wsparciu. Decyzje wydajemy w trybie online, natomiast organizowane wraz z BGK seminaria realizujemy w formie webinarów – dodaje prezes Przemysław Sztandera.

Strefa rozwija rejon województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego nie tylko dzięki pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Dodatkowo inwestuje m.in. w infrastrukturę drogową, która przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przykładem jest ulica w Grudziądzu prowadząca do terenów inwestycyjnych. To także pierwsza w kraju ulica o nazwie „Polskiej Strefy Inwestycji”. – Nowe drogi to ważne inicjatywy otwierające możliwości terenów inwestycyjnych. Ulica Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu odblokowała teren o powierzchni 27 ha. Takie działania prowadzą do zwiększania atrakcyjności, pozyskiwania nowych firm, a co za tym idzie – tworzenia nowoczesnych miejsc pracy – mówi prezes Pomorskiej SSE.

Działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na tym się nie kończą. Spółka nieustannie wspiera inwestorów, a tym samym gospodarkę regionu. Jak podkreśla prezes Sztandera, plany spółki w są konsekwentnie wdrażane, zmieniły się jedynie narzędzia ich realizacji.

Polska Strefa Inwestycji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.