Menu

Menu

AfCFTA – Afryka tworzy strefę wolnego handlu obejmującą 1,2 mld mieszkańców

AfCFTAAfrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA) połączy 44 kraje. Afryka postanowiła postawić na liberalizację wymiany międzynarodowej. Na marcowym szczycie w stolicy Rwandy Kigali przywódcy państw kontynentu podpisali stosowną umowę. Spośród 55 państw Unii Afrykańskiej 10 nie dołączyło się do inicjatywy. Umowy nie podpisała między innymi Nigeria – jedna z największych gospodarek na kontynencie.

Jak pisze na swym portalu CNN, szczyt w Kigali ma stanowić kolejny krok na drodze do bliższej integracji w ramach planu Agenda 2063 przygotowanego przez Unię Afrykańską. Afryka zamierza również znosić bariery dla swobodnego przemieszczania się ludności. Jak dotąd 27 krajów podpisało stosowną umowę.

AfCFTA umożliwia stworzenie wspólnego rynku dla 1,2 miliarda mieszkańców – podkreśla CNN. Gdyby wszystkie kraje Unii Afrykańskiej przystąpiły do porozumienia, powstałaby największa pod względem liczby państw na świecie strefa wolnego handlu.

Przywódcy krajów regionu chcą, by dzięki umowie Afryka przyśpieszyła swój rozwój gospodarczy poprzez intensyfikację wymiany handlowej między krajami kontynentu. Jak podkreśla CNN, gdyby porozumienie zostało zrealizowane, stałoby się największą umową handlową na świecie od powstania Światowej Organizacji Handlu w 1995 roku.

Afryka integruje się gospodarczo w ramach AfCFTA na razie bez Nigerii i RPA

Na razie nie wszystkie kraje Unii są jednak zainteresowane dalszą integracją gospodarczą. Wśród państw, które nie przystąpiły do AfCFTA znalazła się Nigeria. Jest ona nie tylko jedną z największych gospodarek kontynentu, ale również państwem afrykańskim o największej liczbie mieszkańców.

Prezydent tego kraju napisał na Twitterze, że nie poprze żadnej inicjatywy, która może zagrozić lokalnym wytwórcom albo uczynić z jego państwa rynku zbytu dla zagranicznej produkcji. Również Republika Południowej Afryki nie przystąpiła do umowy. Jej prezydent jednak zaznaczył, że dojdzie do tego w przyszłości.

Komisarz do spraw handlu Unii Afrykańskiej Albert M. Muchanga powiedział dla CNN, że pozostałe kraje Wspólnoty z pewnością przyłączą się do AfCFTA. Ponadto wielu przedsiębiorców z Afryki uważa, że na ich kontynencie występuje obecnie zbyt wiele barier dla biznesu. Dlatego za jedyną drogę do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego uważają oni rozwijanie swobodnego handlu pomiędzy krajami Afryki.

Idea podpisania porozumienia handlowego była dyskutowana już od kilku dziesięcioleci. Pierwsze kroki na drodze do integracji podjęto w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednak w ostatnich kilku latach przyśpieszone zostały działania zmierzające do panafrykańskiej integracji gospodarczej. Natomiast sama koncepcja stworzenia Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu zrodziła się w 2012 roku.

Podejmowane są też inne działania na rzecz integracji. W styczniu 2018 roku 23 kraje podpisały umowę przewidującą stworzenie wspólnego rynku w transporcie lotniczym. Zakłada ona ujednolicenie przepisów dla transportu powietrznego.

Autor: Wojciech Ostrowski

Źródło – CNN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.