Menu

Menu

Wzrost gospodarczy w 2017 roku na poziomie 4,2% – projekcja NBP

Wzrost gospodarczy w 2017Po Komisji Europejskiej również Narodowy Bank Polski przewiduje, że polski wzrost gospodarczy w 2017 roku będzie wyższy niż 4%. Inflacje ma natomiast utrzymać się na poziomie 1,9%. Wzrost PKB osiągnie 4,2%. Takie dane zawarto w listopadowej projekcji NBP. Jeszcze w lipcu bank prognozował, że nasza gospodarka będzie rosła w tempie 4%. Podniesiona również została prognoza na przyszły rok z 3,5% do 3,6%.

Zgodnie z przewidywaniami NBP w II półroczu 2017 roku wzrost PKB utrzyma się na poziomie przekraczającym 4% rok do roku. To więcej, niż przewidywano jeszcze w lipcu. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy w 2017 roku będzie – jak dotychczas – zwiększająca się konsumpcja indywidualna.

Stanowi to wynik poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i pozytywnemu oddziaływaniu na rynek programu “Rodzina 500+”. Dzięki obu czynnikom zwiększeniu ulegają dochody, a przez to i wydatki gospodarstw domowych.

Narodowy Bank Polski przewiduje znaczne zwiększenie udziału inwestycji we wzroście PKB. Zwiększeniu ulegną zarówno inwestycje firm, jak i wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020. Również w następnych latach przewidywany jest wzrost wykorzystania funduszy unijnych, co przełoży się na zwiększony popyt inwestycyjny. Stopniowo zmniejszać się będzie natomiast oddziaływanie programu “rodzina 500+” na rozwój naszej gospodarki.

Wzrost gospodarczy w 2017 roku będzie wyższy niż w następnych latach

O ile wzrost gospodarczy w 2017 roku przekroczy 4%, to na razie nie można się spodziewać podobnych wyników w latach następnych. Jedną z przyczyn stanowi zmniejszenie prognozowanego wzrostu PKB w krajach strefy euro. Pozytywnie na wyniki gospodarcze w Polsce oddziaływał będzie za to niski poziom stóp procentowych, obniżający koszty uzyskania kredytów. Jednak NBP przewiduje, że w następnych latach polska gospodarka będzie rozwijać się w niższym tempie – zbliżonym do potencjalnego tempa wzrostu.

NBP przewiduje, że wysoki wzrost gospodarczy w 2017 roku doprowadzi w III kwartale do domknięcia ujemnej luki popytowej, która ujawniła się w 2012 roku. W kolejnych latach luka popytowa osiągnie dodatni poziom niższy jednak niż 1% produktu potencjalnego. W przewidywaniach banku luka popytowa będzie się kształtować na poziomie 0,1% w 2017 roku, 0,7% w 2018 oraz 0,8% w 2019.

W najbliższych latach ma ulec umiarkowanemu zwiększeniu presja popytowa w skali całej gospodarki, co może przełożyć się na wzrost inflacji. Do wzrostu cen przyczyni się wzrost płac przewyższający wzrost wydajności pracy. Płace rosnąć mają w tempie 5,1% w 2017 roku, 6,4% w 2018 i 6,5 w 2019. NBP patrzy jednocześnie bardzo optymistycznie na rynek pracy w następnych latach. Stopa bezrobocia spadnie – zgodnie z prognozą – do poziomu 3,9% w 2019 roku.

Źródło – PAP

Jedna odpowiedź do “Wzrost gospodarczy w 2017 roku na poziomie 4,2% – projekcja NBP”

  1. […] motoryzacyjna – według Morawieckiego – “buduje podstawy pod solidny wzrost gospodarczy Polski”. Dobre wyniki tego sektora stanowią odzwierciedlenie ogólnej kondycji polskiej gospodarki. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.