Menu

Menu

Najnowsze

Wysoka inflacja w Polsce co najmniej do końca roku

W ocenie ekspertów banku inwestycyjnego Goldman Sachs inflacja w Polsce utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2021 r. Zauważają przy tym, że korekta danych dotyczących inflacji [...]

Wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym

Narodowy Bank Polski ogłosił, że w I kwartale 2021 r. przeważały wzrosty cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w ujęciu kwartalnym. Wzrosły też dynamiki cen. [...]

Rezerwy walutowe rosną

Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec lutego aktywa rezerwowe wyniosły 134 764,3 mln euro. To o 4 932,8 mln euro, a więc 3,8 proc. więcej niż na koniec stycznia i o 18 704,1 mln euro, [...]

Wzrost inflacji coraz bardziej realny

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podaje, że przedsiębiorcy coraz wyraźniej sygnalizują zamiar podnoszenia cen na swoje wyroby. Aż 20 spośród 22 branż deklaruje wzrost cen w ciągu [...]

Rekordowe ceny złota

Rekordowe ceny złota – kto na tym zarobi?

Obecnie obserwujemy sytuację, w której złoto notowane jest na poziomach powyżej 1.900 USD. Można powiedzieć, że stała się rzecz oczekiwana przez analityków i kruszec ten osiągnął  wycenę [...]