Menu

Menu

Najnowsze

rezerwy dewizowe NBP

Rezerwy dewizowe Polski

Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego to obecnie ponad 154,1 mld euro. Istotnym elementem rezerw jest złoto, którego bank centralny zgromadził ok. 230 ton, czyli ponad 8 proc. ich [...]

Wysoka inflacja w Polsce co najmniej do końca roku

W ocenie ekspertów banku inwestycyjnego Goldman Sachs inflacja w Polsce utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2021 r. Zauważają przy tym, że korekta danych dotyczących inflacji [...]

Wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym

Narodowy Bank Polski ogłosił, że w I kwartale 2021 r. przeważały wzrosty cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w ujęciu kwartalnym. Wzrosły też dynamiki cen. [...]

Rezerwy walutowe rosną

Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec lutego aktywa rezerwowe wyniosły 134 764,3 mln euro. To o 4 932,8 mln euro, a więc 3,8 proc. więcej niż na koniec stycznia i o 18 704,1 mln euro, [...]

Wzrost inflacji coraz bardziej realny

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podaje, że przedsiębiorcy coraz wyraźniej sygnalizują zamiar podnoszenia cen na swoje wyroby. Aż 20 spośród 22 branż deklaruje wzrost cen w ciągu [...]

Rekordowe ceny złota

Rekordowe ceny złota – kto na tym zarobi?

Obecnie obserwujemy sytuację, w której złoto notowane jest na poziomach powyżej 1.900 USD. Można powiedzieć, że stała się rzecz oczekiwana przez analityków i kruszec ten osiągnął  wycenę [...]