Menu

Menu

Wzrost gospodarczy w USA większy niż prognozowano

Wzrost gospodarczy w USAW III kwartale 2017 roku wzrost gospodarczy w USA liczony rok do roku wyniósł 3%. To znacznie lepszy wynik od prognozowanego przez ekonomistów. Jak pisze na swym portalu brytyjska telewizja BBC, to już drugi kwartał, w którym ze Stanów Zjednoczonych docierają wiadomości o dobrej kondycji tamtejszej gospodarki. W poprzednim kwartale PKB wzrósł o 3,1% rok do roku.

Ekonomiści spodziewali się raczej większego spowolnienia tempa rozwoju po huraganach, które jeden po drugim pustoszyły kilka stanów w ostatnim kwartale. Jednak klęski nie zmniejszyły popytu wewnętrznego, nawet pomimo spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym.

Drugi i trzeci kwartał tego roku stanowią – podaje BBC – najlepsze 6 miesięcy w amerykańskiej gospodarce od 2014 roku. Biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy w USA był tak szybki, mimo klęsk żywiołowych, można stwierdzić, że gospodarka amerykańska rozwija się na solidnych podstawach.

Negatywnie na wyniki gospodarcze wpłynął słaby wzrost wydatków na konsumpcje. W II kwartale wzrosły one zaledwie o 3,3% a w III ich wzrost zmniejszył się do 2,4%. Te słabe wyniki mogą wiązać się ze skutkami huraganów. Spadek zanotowało natomiast budownictwo. W tym samym czasie znacząco zwiększyły się: eksport oraz inwestycje prywatne w wyposażenie i własność intelektualną.

Jeśli chodzi o inwestycje prywatne, wzrosły one znacznie w ujęciu kwartalnym i mają znaczący udział w zwiększeniu się PKB. Gdyby nie brać ich pod uwagę, wzrost gospodarczy w USA wyniósłby tylko 2,3%.

Wzrost gospodarczy w USA – wyniki mogą ulec korekcie

Amerykański Departament Handlu zaznacza, że w swych szacunkach nie uwzględnił jeszcze wszystkich strat poczynionych przez klęski żywiołowe. W ich wyniku doszło do zamknięcia wielu fabryk, biur i lotnisk w stanach takich jak Floryda i Texas. Szacunek nie zawiera też jeszcze wyników z terytoriów zorganizowanych. Dotyczy to na przykład Portoryka, które doświadczyło jednej z największych klęsk w historii. Mimo to wynik gospodarczy będzie wielkim osiągnięciem.

Departament Handlu szacuje, że klęski żywiołowe spowodowały straty w majątku trwałym na kwotę 131 miliardów USD. Spodziewa się również, że łączna suma odszkodowań wypłacanych przez rząd i firmy ubezpieczeniowe przekroczy 100 miliardów USD.

Prezydent Donald Trump postawił za cel, że wzrost gospodarczy w USA osiągnie w tym roku 3%. Zobowiązał się również do zmniejszenia podatków i podjęcia innych kroków mających na celu osiągnięcie takiego, lub nawet lepszego wyniku. Jak na razie Departament Handlu przewiduje jednak roczny wzrost PKB w 2017 roku na poziomie 2,3%. Prognoza ta może jeszcze ulec zmianie.

Komentatorzy podkreślają, że wszystkie obietnice Trumpa dotyczące gospodarki pozostają na razie niezrealizowane. Mimo to rozwija się ona w szybkim tempie, co przekłada się na zmniejszenie bezrobocia i wzrost konsumpcji.

Źródło – BBC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.