Menu

Menu

Technologie wodorowe to przyszłość

Do 26 marca trwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI. − Te projekty pozwalają gromadzić wiedzę i zasoby finansowe oraz umożliwiają współpracę podmiotów gospodarczych całej UE − zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że wodór to energia przyszłości i żeby nie zostać w tyle, musimy wziąć udział w tym wyścigu.

5 marca wystartował nabór zgłoszeń dotyczących innowacyjnych technologii wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest), który ma wspierać politykę gospodarczą i konkurencji UE. Projekty można zgłaszać do 26 marca. − Wodór to przyszłość, albo weźmiemy udział w tym wyścigu, albo zostaniemy w tyle – przekonywał podczas konferencji prasowej minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

Wodór technologią jutra

Podkreślał, że technologie wodorowe mogą się istotnie przyczynić do obniżenia emisyjności gospodarki, a to dla Polski sprawa kluczowa. Jednocześnie innowacje bazujące na wodorze mogą znacząco uprościć funkcjonowanie wielu sektorów, w tym energetycznego, jak również przyczynić się do rozwoju transportu. Już dziś autobusy wodorowe mają znaczenie większy zasięg niż ich elektryczne odpowiedniki, a przy tym krócej się je ładuje. Wicepremier Gowin przekonywał też, że technologie wodorowe są przyszłościową inwestycją, bo choć dziś są drogie, to z czasem ich koszty wraz z upowszechnieniem technologii będą maleć.

Wsparcie do 100 proc. luki finansowej

W ramach ogłoszonego konkursu na realizację innowacyjnych projektów B+R przewidziano finansowanie sięgające nawet 100 proc. luki finansowej, liczonej dla szerokiego zakresu kosztów kwalifikowanych. Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące pierwsze przemysłowe wdrożenie technologii oraz inwestycje dotyczące infrastruktury wodorowej. − Programy IPCEL, czyli wspólnego zainteresowania, muszą mobilizować na poziomie UE kilka państw. Trwa dyskusja, czy będą to trzy, czy cztery państwa. Jeśli przedsiębiorstwa zostaną wyselekcjonowane na poziomie krajowym, to następnym krokiem będzie uzyskanie partnerstwa kilku państw UE i wtedy takie projekty, jak będziemy znać ich zakres, potencjał technologiczny, ile będą kosztować, mogą być wyjęte spod rygoru pomocy publicznej UE – uzupełniał szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Na tę chwilę nie ustalono budżetu na projekty wodorowe w ramach IPCEI. Będzie on zależny m.in. od negocjowanej Umowy Partnerstwa z KE. Wybór projektów na etapie krajowym nie oznacza przyznania dofinansowania, jedynie rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej w celu nadania projektowi statusu IPCEI i umożliwienia rozpoczęcie krajowej procedury konkursowej na jego finansowanie przez państwo członkowskie.

Pozakonkursowe działania wokół wodoru i nowej energii

Przy okazji konferencji wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podał, że zakończyły się konsultacje społeczne Polskiej Strategii Wodorowej, do której zgłoszono ponad 2 tys. uwag. Posłużą one ocenie oddziaływania Strategii na środowisko. Trafi ona również do uzgodnień międzyresortowych. Równolegle resort klimatu pracuje nad projektem Prawa wodorowego.

Ponadto 18 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi pierwszy nabór w programie „Nowa Energia”, skierowanym do firm. Jego celem będzie wsparcie zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych. Budżet tego naboru wyniesie 300 mln zł. To jednak nie koniec − kolejne nabory w ramach programu na łączną kwotę 2,5 mld zł będą uruchamiane sukcesywnie w 2021 r.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.