Menu

Menu

Najnowsze

Polska atrakcyjnym partnerem dla inwestrów

Wśród wyzwań i zagrożeń dla dalszego napływu inwestycji należy wskazać dostęp do odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych i parków przemysłowych, wciąż niekorzystny mix energetyczny, [...]

Konkurencyjność trzeba budować wielotorowo

W statystykach na przestrzeni ostatnich 5 lat wyraźnie widać rosnące nakłady przedsiębiorców na B+R. To doskonale obrazuje zmianę w myśleniu o innowacjach. O ile w perspektywie finansowej [...]

Technologie wodorowe to przyszłość

Do 26 marca trwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI. − Te projekty pozwalają gromadzić wiedzę i zasoby finansowe oraz umożliwiają współpracę podmiotów [...]