Menu

Menu

Najnowsze

wodór

Wodór paliwem przyszłości?

Zasoby paliw kopalnych kurczą się coraz bardziej. W dobie rozwijającej się technologii poszukujemy więc paliw alternatywnych. Wodór może stać się paliwem przyszłości. Za jego popularnością stoi [...]

Rynek wodoru dynamicznie rośnie

Dzięki nabierającemu tempa procesowi dekarbonizacji i konieczności poszukiwania dodatkowych niskoemisyjnych źródeł energii do 2050 r. rynek produkcji wodoru może wzrosnąć niemal trzykrotnie.   [...]

Tymoteusz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Trading SA.

Czy wodór zastąpi LNG?

Wodór staje się istotnym czynnikiem wpływającym na transformację polskiej gospodarki. Jest jednym z kluczowych paliw transformacji energetycznej zachodzącej na świecie. Wodór wraz z błękitnym [...]

gazy techniczne

W jakich butlach przewozi się gazy techniczne?

Gazy techniczne wymagają odpowiedniego doboru oznaczeń i zabezpieczeń opakowań czyli butli w których są transportowane i przechowywane. Przepisy ADR opisują w szczegółowy sposób dobór oraz [...]

Technologie wodorowe to przyszłość

Do 26 marca trwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI. − Te projekty pozwalają gromadzić wiedzę i zasoby finansowe oraz umożliwiają współpracę podmiotów [...]