Menu
Menu

Szczyt Dolin Wodorowych. Poznań gospodarzem przełomowego wydarzenia

Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy. Łączą przy tym wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru. Znalazły się one na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln euro z programu REPowerEU. W 2023 r. w Europie istniało 65 Dolin Wodorowych.

Szczyt Dolin H2 odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum. Jego współorganizatorami są: województwo wielkopolskie i Hydrogen Europe.

Budowanie europejskiego rynku wodoru

Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i nie tylko. Wspólnie będą oni zgłębiać wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych. − Doliny wodorowe są najlepszą odpowiedzią na trudne zadanie zwiększenia skali gospodarki wodorowej w UE i osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez REPowerEU – mówi Jorgo Chatzimarkakis, CEO Hydrogen Europe.

Wodór jest dla Europy szansą na wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, nowe miejsca pracy, dekarbonizację i zwiększenie niezależności energetycznej. Jednocześnie wiąże się z wyzwaniami w zakresie potrzeb infrastrukturalnych, magazynowania i zwiększenia dostępności energii odnawialnej.

Według Jacka Bogusławskiego, pomysłodawcy organizowanego wydarzenia, członka zarządu województwa wielkopolskiego inicjatywa Szczytu Dolin H2 to platforma dla obecnych i przyszłych twórców projektów wodorowych. − Budujemy wspólny europejski rynek wodoru, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem − komentuje.

Wielkopolska zaangażowana w rozwój gospodarki wodorowej

Niedawne przyjęcie Wielkopolski do Hydrogen Europe, stowarzyszenia branżowego z siedzibą w Brukseli działającego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, podkreśla zaangażowanie regionu w promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej energii. Jako członek regionalnego filaru HE województwo wielkopolskie będzie współpracować z innymi regionami europejskimi, a także z interesariuszami branżowymi w zakresie zwiększania inicjatyw wodorowych na całym kontynencie.

Chcemy wzmocnić aktywność województwa wielkopolskiego na szczeblu UE i wskazać na ważną rolę, jaką pełnimy w integracji środowisk, dzieleniu się wiedzą, podnoszeniu akceptacji społecznej w świetle zachodzących zmian i wyzwań związanych z transformacją energetyczną – tłumaczy Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Debata o wodorowych wyzwaniach w Poznaniu

Warto dołączyć do uczestników Szczytu Dolin Wodorowych w Poznaniu, aby wspólnie zastanowić się, jak wspierać rozwój i wdrażanie regionalnych ekosystemów w Europie.  Dyskusja będzie dotyczyć także sposobów wzmocnienia krytycznych połączeń międzyregionalnych potrzebnych do budowy europejskiej gospodarki wodorowej.

www.h2poland.com.pl

Źródło informacji: PAP Media Room

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.