Menu

Menu

Z 19 najbiedniejszych regionów UE 4 znajdują się w Polsce

19 najbiedniejszych regionów UEPolska Agencja Prasowa podała najnowsze dane Eurostatu dotyczące zamożności różnych regionów Unii Europejskiej. Jak się okazuje spośród 19 najbiedniejszych regionów UE aż 4 znajdują się w Polsce. Z danych jasno widać, że istnieje duża rozbieżność między regionami Wspólnoty pod względem PKB na jednego mieszkańca. W najbiedniejszym okręgu – Severozapaden na terenie Bułgarii PKB wskaźnik ten stanowi zaledwie 30% średniej unijnej, a w londyńskim City aż 580%.

Najbiedniejsze i najbogatsze regiony w Polsce

Eurostat poinformował, że w 2015 roku w 19 regionach Unii odnotowano PKB na mieszkańca poniżej 50% średniej dla Wspólnoty. Dotyczy to czterech polskich województw. Najbiedniejszym z nich było województwo lubelskie. Tam wartość PKB stanowiła 47% średniej. Do listy trzeba jeszcze dodać województwa: podkarpackie – 48%, warmińsko-mazurskie – 49% oraz podlaskie – 49%. Natomiast w województwie Świętokrzyskim wskaźnik wyniósł dokładnie 50% średniej.

Najbogatszym polskim regionem w 2015 roku było województwo mazowieckie. Tu PKB na mieszkańca stanowił aż 109% średniej unijnej. Wskaźnik ten znacznie odbiega jednak od pozostałych polskich regionów. W drugim co do zamożności województwie dolnośląskim PKB na mieszkańca stanowił 76% średniej. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: wielkopolskie – 75% i śląskie – 71%.

19 najbiedniejszych regionów UE i 5 najbogatszych

Najbiedniejszy region Unii Europejskiej w 2015 roku Severozapaden położony jest północno-zachodniej Bułgarii. W tym kraju znajduje się też najwięcej, bo aż 5 regionów o PKB na mieszkańca poniżej 50% średniej dla Unii Europejskiej. Po cztery znajdują się na terenie Węgier i Polski, trzy z nich w Rumunii i dwa w Grecji. Jednym z najbiedniejszych regionów jest francuskie terytorium zamorskie Mayotte – niewielka wyspa w Archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim.

Natomiast w czołówce najbogatszych regionów – obok londyńskiego City – znalazły się: Luksemburg – 264%, Hamburg – 206%, Bruksela – 205% oraz Bratysława – 188%.

Dane europejskiego urzędu statystycznego publikowane są z rocznym opóźnieniem, więc najnowsze zestawienie dotyczy roku 2015. Analizie poddaje się w nim jednostki na poziomie NUTS 2. NUTS to standard określający jednostki administracyjne Unii wyodrębnione do celów statystycznych. NUTS 2 odpowiada polskim województwom. Wkrótce do szesnastu jednostek dodana jednak zostanie siedemnasta, obejmująca Warszawę i okoliczne powiaty.

Wyniki ekonomiczne różnych regionów Unii stanowią podstawę do przyznawania środków w ramach polityki spójności. Z funduszy tych korzystają wprawdzie wszystkie obszary UE, ale największa ich część przypada na te regiony, gdzie PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla całej Unii. W chwili obecnej przydział środków odbywa się na podstawie wyników badań dotyczących lat 2007 – 2009.

Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.