Menu

Menu

Najnowsze

Ucyfrowiony system opieki zdrowotnej w Europie

ESPON − międzynarodowy program wspierający zrównoważony rozwój Europy – opublikował raport dotyczący transformacji cyfrowej systemu opieki zdrowotnej. Unia Europejska nadal nie dysponuje [...]

Branże oceniają „Politykę Przemysłową Polski”

9 czerwca br. wicepremier Jarosław Gowin przedstawił nową „Politykę Przemysłową Polski”. Dokument prezentuje diagnozę kondycji polskiego przemysłu i wypływającą z niej receptę na jego optymalny i [...]

Jak osiągnąć Europejski Zielony Ład?

Koszty transformacji w Polsce do 2030 roku szacuje się na 205 mld zł. Na co będą przeznaczone wielomilionowe nakłady i jakie inne wyzwania poza obciążeniem finansowym wiążą się z Europejskim [...]

Niebieska Karta UE

Niebieska Karta UE – Jak ją uzyskać?

Cudzoziemiec zamierzający podjąć w Polsce zatrudnienie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenie umożliwiające mu legalny pobyt i pracę. Zdecydowana większość pracowników ubiega się o udzielenie [...]