Menu

Menu

Najnowsze

Silna stolica regionu to silny region

Powszechnie dostępna infrastruktura nowej generacji jest warunkiem rozwoju przedsiębiorstw Przemysłu 4.0, bez których nie ma szans na zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku [...]

Kongres sekretarzy po dwóch latach przerwy

W dniach 28−29 września br. odbył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W Kongresie, będącym ogólnopolskim wydarzeniem [...]

JST ponownie z z nadwyżką

Jak wynika z informacji z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale 2015 r. przygotowanym przez resort finansów, podobnie jak i w pierwszym kwartale ubiegłego roku, także [...]

Gminy łączcie się

Sejm znowelizował ustawę o samorządzie gminnym. Zawiera ona rozwiązania stanowiące zachętę do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego. Połączone gminy o niższych dochodach będą [...]