Menu
 • Menu

  Spowolnienie gospodarcze w Polsce – czy jesteś przygotowany?

  Eksperci są zgodni – wszystko wskazuje na to, że korzystna sytuacja ekonomiczna niedługo się zmieni. Jak skutecznie przygotować firmę na nadchodzący czas spowolnienia gospodarczego?

  Objawy nadchodzącego spowolnienia gospodarczego

  Cykliczność jest jedną z charakterystycznych cech gospodarki wolnorynkowej – po fazie ożywienia następuje czas recesji. Spowolnienie gospodarcze jest więc zjawiskiem na stałe wpisanym w cykl koniunkturalny. Mianem spowolnienia określa się okres, w którym wzrost gospodarczy zwalnia lub zupełnie ustaje. Nie należy jednak utożsamiać go z kryzysem, który objawia się nagłym i poważnym pogorszeniem stanu gospodarki.

  Ostatnie kilka lat to w polskiej gospodarce bez wątpienia czas ożywienia. Wystarczy spojrzeć na jeden z podstawowych ekonomicznych mierników efektywności, czyli produkt krajowy brutto (PKB). Za jego pomocą opisuje się wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie (najczęściej w skali roku kalendarzowego). Zmiany tego wskaźnika oraz ich dynamika stanowią miarę przyrostu gospodarczego danego państwa.

  W 2017 roku przyrost polskiego PKB wyniósł 4,6 proc., w 2018 rok – 5,1 proc. Według prognoz Komisji Europejskiej, które opublikowane zostały w maju 2019 roku, przyrost PKB zwolni – w 2019 roku wyniesie 4,2 proc., a w 2020 roku – już tylko 3,6 proc. W przewidywaniach tych widoczna jest zapowiedź spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie musi ono być oznaką nadchodzącego kryzysu, ale na wszelki wypadek przedsiębiorcy powinni podjąć działania, które pozwolą im przygotować się do zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.

  Jak przygotować firmę na spowolnienie gospodarcze?

  Widoczne sygnały zapowiadające stopniowe pogarszanie się koniunktury powinny być bodźcem, który skłoni przedsiębiorców do podjęcia odpowiednich działań. Powinny one zacząć się od dogłębnego przeanalizowania stanu firmy. Taka analiza umożliwi podjęcie kolejne kroków, które pozwolą  przygotować przedsiębiorstwo na nadciągające zmiany. Spowolnienie gospodarcze niesie ze sobą liczne zagrożenia, takie jak spadek dochodów i konieczność redukcji kadry, ale może być również szansą dla dobrze przygotowanych podmiotów, które będą w stanie wykorzystać niekorzystne warunki panujące na rynku.

  Z myślą o przedsiębiorcach, którzy działają perspektywicznie i nie lekceważą oznak nadchodzącego spowolnienia, międzynarodowa firma konsultingowa EY (dawniej znana jako Ernst & Young) przygotowałA darmową ankietę, które pomoże zdiagnozować kondycję firmę i określić wyzwania, jakie mogą przed nią stanąć w wyniku pogorszenia się warunków makroekonomicznych. Ankieta dostępna jest na stronie: https://www.ey.com/pl/pl/issues/spowolnienie-gospodarcze.

  Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wypełnić ankietę, otrzymają analizę porównawczą wyników wraz ze wstępną diagnozą kondycji firmy. Na życzenie przedsiębiorcy eksperci EY mogą również przeprowadzić indywidualną analizę stanu i jego przygotowania na zbliżające się spowolnienie gospodarcze.

  Artykuł sponsorowany

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *