Menu
  • Menu

    Najnowsze

    Lekka zadyszka

    Wskaźnik PMI, obrazujący przyszłą koniunkturę, spadł w lipcu bieżącego roku do 49,4 pkt. z 50,3 pkt. w czerwcu. HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik, opracowany w celu [...]