Menu
Menu

Wkrótce rusza nabór do nowej edycji Międzynarodowych Agend Badawczych

31 maja 2023 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpocznie nabór wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021−2027. Jego celem jest uruchomienie w Polsce ośrodków badawczych prowadzących badania naukowe o międzynarodowym znaczeniu i o dużym potencjale wdrożeniowym.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to inicjatywa skierowana do wybitnych naukowców z Polski i zza granicy, chcących uruchomić lub rozwinąć w Polsce centra naukowe. Mają one zająć się problemami badawczymi istotnymi z punktu widzenia nauki, gospodarki i społeczeństwa. Wykorzystaniem wiedzy naukowej ma pomóc agendom stać się rozpoznawalnymi na świecie ośrodkami w swojej dziedzinie. Dążeniem ośrodków ma być opracowywanie przewodnich rozwiązań na globalnym rynku innowacji. Z tego względu efekty prowadzonych badań powinny mieć duży potencjał wdrożeniowy.

Cel: ośrodki badawcze rozpoznawalne na świecie

MAB kładzie szczególny nacisk na współpracę międzynarodową, korzystną dla zwiększenia potencjału naukowego jednostki oraz rozwoju innowacji. Umożliwia wymianę doświadczeń oraz zapewnia szerszy dostęp do know-how, infrastruktury badawczej i specjalistycznych technologii. Kooperacja badaczy z różnych państw na jednakowych warunkach, w ramach projektów prowadzonych w Polsce, jest kluczowa dla pozycji nauki polskiej z punktu widzenia rozwiązywania problemów o charakterze globalnym, m.in. w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, zmian klimatu.

Potrzebujemy w Polsce ośrodków badawczych, które będą rozpoznawalne na międzynarodowej arenie naukowej i będą w stanie przyciągać do pracy w naszym kraju najzdolniejszych badaczy z całego świata. Finansowane z funduszy UE działanie MAB daje szansę na realizację tego celu. Cieszymy się, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej będzie realizować to działanie i serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Rozwijajmy dalej razem naukę w Polsce – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

445 mln zł na dofinansowanie projektów

Łączny budżet działania MAB wynosi ponad 445 mln zł. Przewiduje się sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych, które mogą trwać do 2029 r. Dofinansowanie w ramach działania MAB można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, w tym badania przemysłowe lub eksperymentalne. Muszą one być realizowane z co najmniej jedną zagraniczną jednostką naukową w charakterze partnera instytucjonalnego. Warunkiem jest też zakres tematyczny ujęty w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Z racji całościowego podejścia do rozwiązywania zagadnienia objętego agendą badawczą oferta dotyczy wszystkich dziedzin nauki, łącznie ze społecznymi i humanistycznymi.

Dwa nabory w 2023 roku

31 maja br. ruszą dwa nabory. Nabór nr 1/2023 jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach ostatniego konkursu Horyzontu Europa w obszarze „Widenning participation – Teaming for Excellence” lub otrzymali w tym konkursie tzw. Seal of Excellence. Wnioskodawcy mogą aplikować o środki w wysokości do ok. 37 mln zł na jeden projekt.

Nabór nr 2/2023 jest skierowany do pozostałych wnioskodawców. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 30 mln zł na projekt, zgodnie z warunkami regulaminu konkursu.

Z zasadami naborów można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl. Wnioski można składać od 31 maja do 30 czerwca 2023 r. W pierwszym tygodniu czerwca odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już wcześniej wspierała realizację Międzynarodowych Agend Badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dotychczas uruchomiono 14 jednostek prowadzących w Polsce projekty. Rozwijają one zaawansowane prace, takie jak badania nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, opracowywanie nowych materiałów, diagnostyka i leczenie chorób oczu.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.