Menu

Menu

Najnowsze

VIII Kongres Polska Chemia już za nami

16 czerwca 2021 r., pod hasłem #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI, odbyło się największe i najważniejsze wydarzenie  branży chemicznej, organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego VIII Kongres Polska [...]

geofizyka

Innowacyjne rozwiązania z zakresu geofizyki

W przypadku prac geofizycznych bardzo istotne jest, aby były przeprowadzane przez osoby, które w sposób rzetelny dokonają wszystkich pomiarów i następnie je zinterpretują. To natomiast wymaga [...]

Nauka i biznes

Nauka i biznes – co idzie nie tak?

Pod względem innowacyjności polska gospodarka zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Wyprzedzamy tylko Bułgarię, Łotwę i Rumunię. Najważniejszym ze wskazywanych powodów takiej sytuacji jest [...]

Informatyk - zawód przyszłości

Informatyk – zawód przyszłości

Niektóre decyzje podejmowane w młodym wieku wpływają na całe nasze życie. Jedną z nich jest wybór zawodu. Nie ulega wątpliwości, że w tym wyborze młodzi ludzie powinni kierować się przede [...]