Menu

Menu

Wirtualne waluty: bitcoin, litecoin, ether nie są prawnym środkiem płatniczym

Wirtualne walutyNarodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają, że wirtualne waluty takie jak: bitcoin, litecoin czy ether nie są pieniędzmi w świetle prawa. Definicja Europejskiego Urząd Nadzoru Bankowego mówi, że waluty wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

NBP i KNF ostrzegają zatem, że wirtualne waluty nie mieszczą się również w definicji pieniądza zawartej w ustawach: z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Banki centralne oraz Europejski Bank Centralny (EBC), jak również Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wyrażają od pewnego czasu zaniepokojenie pojawieniem się i popularyzacją waluty wirtualnej.

W Polsce wirtualne waluty i obrót nimi nie są nielegalne, ale posiadanie ich może wiązać się z dużym ryzykiem. Trzeba uświadomić je sobie przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu własnych środków finansowych w bitcoiny, litecoiny czy ethery. Mogą one być przedmiotem kradzieży na przykład w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący ich wymianę lub na własny sprzęt użytkownika.

Przykładem ilustrującym ryzyko, jakie niesie ze sobą inwestowanie pieniędzy w wirtualne transakcje jest los jednego z największych serwisów prowadzących wymianę walut wirtualnych. W 2016 roku zakończył on działalność w niewyjaśnionych okolicznościach. W tym przypadku dochodzenie roszczeń może okazać się niemożliwe. Pieniądze lokowane wirtualnie nie są też gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wirtualne waluty nie są powszechnie akceptowane w punktach handlowo-usługowych

Wirtualne waluty nie są prawnym środkiem płatniczym ani walutą na terenie Polski. Nie ma obowiązku akceptowania płatności w nich. Firmy mogą również dowolnie decydować, czy i kiedy zaprzestaną ich akceptowania? Nie mamy również pewności, czy któreś z form inwestowania wirtualnej waluty nie stanowi piramidy finansowej?

W takim przypadku gracz może błyskawicznie utracić wszystkie zainwestowane środki, a jednocześnie nie ma on praktycznie żadnego sposobu dochodzenia rekompensaty. Ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani Komisja Nadzoru Finansowego nie mają w tym przypadku prawnych podstaw do udzielenia pomocy poszkodowanemu. W przypadku próby wszczęcia postępowania karnego natomiast, trzeba się liczyć z faktem, że podmioty takie mogą prowadzić swą działalność praktycznie z dowolnego państwa na świecie.

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają również przed inwestowaniem funduszy w wirtualne waluty przez instytucje finansowe. Może to bowiem osłabić ich stabilność finansową. Taka decyzja powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą ryzyka.

Ponadto cześć podmiotów prowadzących obrót walutami wirtualnymi może na przykład wykorzystywać je do prania brudnych pieniędzy, a także finansowania organizacji terrorystycznych.

Źródło – Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.