Menu
 • Menu

  Przewaga kontraktowa – UOKiK informuje o nowych regulacjach

  Przewaga kontraktowaOd lipca 2017 roku obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom związanym z możliwościami, jakie niesie przewaga kontraktowa. Dotyczy to przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej.

  Jak tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK: Przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców.

  Zadaniami związanymi z realizacją nowych przepisów kierować będzie delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy. Nowa regulacja dotyczy właściwie wszystkich konsumentów. Dlatego realizacja nowych przepisów stanowić będzie duże wyzwanie dla bydgoskiej delegatury. Opinię taką wyraził wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

  Jak postąpić, gdy uważamy, że przewaga kontraktowa była wykorzystana przeciwko nam

  Od dziś przedsiębiorca, który uważa, że został skrzywdzony przez kontrahenta, może to zgłosić do urzędu. Warunkiem jest, by łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok, w którym wszczęto postępowanie, przekroczyła 50 tys. zł, a obrót silniejszej strony zawartej umowy w poprzednim roku przekraczać musi 100 milionów zł.

  Przedsiębiorca powinien w swoim zawiadomieniu wskazać podmiot, któremu zarzuca nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Zgłoszenie powinno zawierać również opis zdarzenia wraz z podaniem informacji, które świadczą o naruszeniu ustawy, oraz dane podmiotu wnoszącego skargę. Do wniosku trzeba dodać dokumenty stanowiące dowód w sprawie. Wniosek można składać listownie lub mailem do delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

  Ustawa umożliwia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmowanie interwencji także na podstawie własnych informacji oraz doniesień medialnych. Jednak warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań jest naruszenie interesu publicznego. UOKiK wyjaśnia, że jego celem jest: wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynienie konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom.

  Urząd może nałożyć karę, gdy stwierdzi, że przewaga kontraktowa była nieuczciwie wykorzystywana. Jej maksymalna wysokość wynosi 3% obrotu uzyskanego przez przedsiębiorstwo w roku poprzedzającym nałożenie kary. Urząd może też odstąpić od karania danego podmiotu, jeśli przedsiębiorca zobowiąże się dobrowolnie do odstąpienia od nieuczciwych praktyk, albo jeśli zobowiąże się do naprawy skutków swoich działań.

  Wprowadzenie nowej ustawy – według UOKiK – nie stanowi w żadnej mierze ograniczenia swobody zawierania umów, ustalania cen i wyboru partnerów handlowych w łańcuchu dostaw branży rolno-spożywczej. Urząd może interweniować jedynie w przypadku, gdy działanie podmiotu, który posiada znaczącą przewagę, zagraża interesowi publicznemu. Przepisów nie stosuje się do sprzedaży produktów w ramach spółdzielni oraz organizacji producentów owoców i warzyw.

  Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Źródło – Serwis Prasowy PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *