Menu

Menu

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Choć odpady niebezpieczne kojarzą się zwykle z odpadami przemysłowymi, to tak naprawdę wiele z nich jest wcześniej zwykłymi przedmiotami codziennego użytku. To oznacza, że musimy później zadbać o ich właściwe składowanie. W przeciwnym wypadku mogą stanowić duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne – co to takiego?

Za odpady niebezpieczne uznaje się te, których skład, pochodzenie lub właściwości mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, lub środowisku naturalnemu. Są wśród nich m.in. substancje toksyczne, żrące, palne lub wybuchowe. Niektóre mają działanie rakotwórcze lub niszczące ekosystem, w którym są składowane. Stąd też tak istotne jest ich odpowiednie składowanie i ewentualna utylizacja. Jedno jest pewne – nie mogą trafić do zwykłych koszy na śmieci, nawet tych przeznaczonych do segregacji.

Nie wrzucaj baterii do kubła na śmieci

Wśród odpadów niebezpiecznych, z którymi mamy najczęściej kontakt są choćby zużyte baterie czy akumulatory. Zawarte w nich elektrolity oraz metale ciężkie, jak rtęć czy ołów, mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi i ich otoczenia. Stąd też nie nie mogą trafiać na zwykłe składowisko odpadów, gdzie mogłyby poważnie skazić środowisko. Dlatego też zgodnie z przepisami, konieczna jest ich selektywna zbiórka do odpowiednich pojemników, często wystawionych w sklepach lub urzędach, lub w specjalnych miejscach odbioru, ustalonych przez władze danej gminy. Natomiast akumulatory samochodowe muszą być zwrócone ich sprzedawcom. Dzięki temu mogą trafić do recyklingu, dzięki czemu można odzyskać z nich wiele cennych surowców wtórnych.

Przeterminowane lekarstwa oddaj do apteki

Nie wszyscy zdają sobie zapewne sprawę z tego, że do odpadów niebezpiecznych należą również leki. Tymczasem zawierają one związki chemiczne, które mogą być niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też wszystkie przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa, należy wrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników wystawionych w aptekach albo zanieść do gminnych punktów zbiórki odpadów komunalnych. Tam też należy zanieść zużyte strzykawki i igły oraz termometry rtęciowe.

Zepsutą pralkę powierz fachowcom

Do odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i przyrody należą również urządzenia AGD i RTV, takie jak pralki, lodówki, komputery czy telewizory. Dlatego też te sprzęty, które już nie nadają się do użytkowania, należy oddać w odpowiednie do tego miejsce, nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika. Niektóre sklepy ze sprzętem elektronicznym oferują przy zakupie i dostawie możliwość odbioru starych produktów. Urządzenia te można też zawieźć do gminnych punktów zbiórki odpadów komunalnych.

Jeśli jednak zamierzamy zrobić remont i wymienić sprzęt na nowy, najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenera w firmie zajmującej się profesjonalnym odbiorem i utylizacją odpadów. Z pewnością zajmie się ona także zagospodarowaniem i odpowiednią utylizacją odbieranych urządzeń, co jest konieczne ze względu na zawartość w nich szkodliwych pierwiastków, takich jak rtęć, freon, ołów czy azbest. Szczerze polecamy kontenery na odpady w Lubinie na Ekologis.pl.

Zwróć uwagę na oznaczenia

Aby rozpoznać, czy dany produkt lub urządzenie może być odpadem niebezpiecznym, warto zapoznać się z oznakowaniem produktów i ich opakowań. Według obowiązujących przepisów sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory muszą posiadać oznaczenie przekreślonego kosza. Z kolei na opakowaniach lekarstw znajdują się informację o tym, jak z nimi postępować, gdy nie będą nadawały się już do spożycia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.