Menu

Menu

Najnowsze

Cele Polski w obszarze offshore

Już okrzyknięty mianem przyszłego fundamentu polskiej energetyki — offshore — budzi ciekawość zarówno rządzących, jak i rynku. Czy mówiąc o morskich farmach wiatrowych, będziemy opierać się [...]

Polityka zielonego ładu na polskiej kolei

Kolej osobowa i towarowa może być jednym z największych beneficjentów Europejskiego Zielonego Ładu – przekonywał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Zielony Ład na [...]

operat przeciwpożarowy

Co to jest operat przeciwpożarowy?

W świetle polskiego prawa zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Aby je uzyskać, niezbędne jest [...]