Menu

Menu

Powstanie Krajowa Grupa Spożywcza

20 kwietnia br. na wniosek ministra aktywów państwowych rząd wyraził zgodę na zbycie udziałów w spółkach, by powołać Krajową Grupę Spożywczą. Do powstałego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, również zagraniczne.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o wyrażenie przez rząd zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach +DANKO+ Hodowla Roślin sp. z o.o., ELEWARR sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile +ZETPEZET+ sp. z o.o.

Krajowa Grupa Spożywcza ma budować przewagę konkurencyjną

Jednocześnie rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą. Jak podano, ma ona być silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Zgodnie z założeniami nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym. Tym samym przyczyni się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa za granicą. Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło w komunikacie, że bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu.

Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności – podano w informacji.

uprawa ziemniaków

Przychody szacowane na blisko 3,5 mld zł

Według CIR nowy holding będzie rozwijał współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion oraz w zakresie usług wsparcia, doradztwa i zakupów. Krajową Grupę Spożywczą mają tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów (produkcja nasienna; cukru; skrobi; sektor zbożowo-młynarski; sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze).

Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne. Jak dowiadujemy się z komunikatu CIR, Krajowa Grupa Spożywcza ma uniezależnić polskich producentów od zachodnich koncernów. Przychody Grupy szacuje się na blisko 3,5 mld zł rocznie. Będzie to wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.

Źródło informacji i zdjęcie: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.