Menu

Menu

Ochrona konsumentów przed wysokimi cenami węgla

23 czerwca Sejm uchwalił ustawę, która ma chronić odbiorców przed wysokimi cenami węgla. Ustalona maksymalna cena tony węgla wyniesie 996,60 zł. Według PiS ustawa ma przeciwdziałać spekulacji. Zdaniem opozycji pozwoli ona dofinansowywać państwowe spółki handlujące węglem.

węgiel kamienny

Za przyjęciem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku głosowało 298 posłów. 15 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

Maksymalną cenę za tonę węgla ustalono na poziomie nie większym niż 996,60 zł. Przepisy zakładają, że członkowie gospodarstwa domowego będą mogli kupić maksymalnie 3 tony węgla w tej cenie.

Wyższa rekompensata dla przedsiębiorców

W trakcie prac nad projektem zwiększono wysokość rekompensaty dla przedsiębiorców z kwoty nie wyższej niż 750 zł brutto do kwoty nie wyższej niż 1073,13 zł brutto. Jest to cena za sprzedaż tony paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, lecz przedsiębiorcom, którzy będą sprzedawać węgiel gospodarstwom domowym. Przy zakupie węgla w cenie preferencyjnej trzeba będzie przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla zakupionej przez gospodarstwo domowe od dnia wejścia w życie ustawy. Wymagana będzie również deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, ew. kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatkowe środki na rekompensaty

Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Na ten cel zostaną przekazane dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć 3 mld zł.

Do uzyskania rekompensaty będą mieli prawo przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw. Muszą jednak figurować w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Ministerstwo Klimatu szacuje zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych na poziomie 7,4 mln t. 8 czerwca 2022 r. liczba deklaracji złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynosiła ok. 4,2 mln, w tym ok. 1,8 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.