Menu

Menu

O zadaniach bezpiecznika automatycznego słów kilka

Bezpiecznik automatycznyPrawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna zawierać niezbędne urządzenia. Do najważniejszych z nich można zaliczyć między innymi bezpiecznik automatyczny, którego rolę trudno przecenić.

Jego zadanie polega przede wszystkim na zabezpieczaniu sieci przed zwarciami i przeciążeniami, co następuje wówczas, gdy dochodzi do przekroczenia bezpiecznego progu natężenia prądu.

Bezpiecznik automatyczny jako praktyczne i niezbędne urządzenie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pozbawiona bezpiecznika automatycznego instalacja elektryczna byłaby narażona na szereg uszkodzeń, a konsekwencją tego byłaby konieczność ponoszenia kosztów naprawy przez użytkowników. Warto jednocześnie podkreślić, że wszędzie tam, gdzie istnieje sieć elektryczna, zamontowanie bezpiecznika automatycznego jest po prostu niezbędne.

Jego zasada działania jest dość prosta, a zgłębianie tajników związanych z parametrami technicznymi nie jest konieczne, o ile oczywiście dany użytkownik nie wykonuje zawodu elektryka. Podstawowymi elementami bezpiecznika automatycznego jest wyzwalacz zwarciowy i wyzwalacz przeciążeniowy. Każdy z nich jest przystosowany do reagowania na pojawiające się w instalacji zmiany, przy czym wyzwalacz zwarciowy reaguje na zmiany pola magnetycznego, a wyzwalacz przeciążeniowy na wzrost temperatury. Są to oznaki przeciążenia obwodu.

Bezpiecznik automatyczny a ochrona konkretnego obwodu elektrycznego

Tak naprawdę zdecydowana większość bezpieczników automatycznych została znormalizowana, co odnosi się nie tylko do ich działania, ale także dotyczy montażu. Należy jednak zawsze brać pod uwagę graniczne parametry zadziałania. W obwodach nadrzędnych stosuje się bezpieczniki, których ciąg przedstawia się następująco: 6-8-10-13-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A.

O roli bezpiecznika automatycznego można niewątpliwie powiedzieć, że jest ona ogromna. Z jednej strony chroni on instalację elektryczną przed uszkodzeniami, z drugiej natomiast nie dopuszcza do powstania dużych strat, których naprawienie byłoby bardzo kosztowne.

Bezpieczniki automatyczne- kontaktuj.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.