Menu

Menu

Naliczanie podatku Belki. Ile wynosi i na czym polega podatek od dochodów kapitałowych

Zapewne każdy inwestor (też ten lokujący środki w ramach lokat) słyszał o czymś takim jak podatek Belki (formalnie: podatek od dochodów kapitałowych w Polsce). Wielu jednak nie wie, co jest przedmiotem opodatkowania, jak należy go opłacać, a często nawet jaka jest jego wysokość.

Podatek Belki

Podatek Belki – co trzeba lub warto wiedzieć?

Najważniejszą informacją dotyczącą podatku od dochodów kapitałowych w Polsce jest informacja co się rozumie jako dochód kapitałowy. Szczegółowy katalog znajdziemy w artykule 17. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za dochód rozumie się odsetki od pożyczek, papierów wartościowych lokat, dywidend, ale też przychód ze zbycia akcji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentów (też pochodnych).

Kompletną listę instrumentów w co inwestować pieniądze i z czego można czerpać dochód znajdziesz m.in. w serwisie Poradnik-Inwestora.pl

Wysokość podatku wynosi 19% i wylicza się go od uzyskanego zysku. Oznacza to, że jeśli zarobimy złotówkę na lokacie, to 19 groszy będzie zabrane w podatku. Co ważne, jeszcze do 2012 roku możliwe było unikanie odsetek przy niektórych instrumentach. Wartości do 50 groszy (np. 1,49 zł) zaokrąglano do pełnych złotówek w dół. Oznaczało to, że przy częstej kapitalizacji (niskich odsetkach) podatek należało zapłacić od kwoty 0 złotych.

Teraz jednak zaokrągla się do pełnych groszy w górę. Dla przykładu przy lokacie 120 złotych na 0,26% otrzymalibyśmy 120,312 zł, czyli teraz podstawą do podatkowania byłoby 0,312 zł zaokrąglone do 0,32 zł. Spowodowało to wycofanie ofert lokat jednodniowych przez banki.

Podatek Belki rozliczamy w zeznaniu PIT-19 za każdy rok. Uwzględniamy w nim wszystkie dochody kapitałowe, o ile rozliczenie nie nastąpiło w formie ryczałtowej (podatek nie został pobrany przez obsługującego). Przy lokatach podatek Belki jest pobierany od razu. Natomiast przy sprzedaży akcji u polskich maklerów również, ale otrzymamy PIT, który trzeba będzie zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego. Bardziej kłopotliwe są zagraniczni brokerzy. Wtedy musimy sami rozliczać podatek i wiedzieć czy coś możemy odliczyć od dochodu (np. koszt prowadzenia konta).

Jako ciekawostkę warto dodać, że podatek Belki wprowadzono w 2002 roku. W Niemczech było to tylko 1 rok wcześniej, a w wielu państwach znacznie później. Na przykład w Chorwacji był to rok 2015. W wielu państwach stawka podatku nie jest stała (czasami nawet zależna od inflacji czy zysku z obligacji skarbowych). W Polsce stawka nie była zmieniana od początku.

Konsekwencje podatku od dochodów kapitałowych

Dochód budżetu państwa z podatku Belki stanowi mniej niż 4 miliardy złotych, kiedy wszystkie dochody budżetu państwa wynoszą 400 miliardów złotych. Wydaje się więc, że podatek od dochodów kapitałowych nie ma dużego znaczenia fiskalnego.

Niemniej uważa się, że podatek Belki ma stanowić wyraz urzeczywistnienia państwa. Zysk z kapitału nie wynika z żadnej pracy, wartości dodanej dla gospodarki (wynika jedynie z posiadania), więc powinien być opodatkowany. Wciąż okazuje się, że praca jest opodatkowana wyżej niż kapitał. Klin podatkowy (podatek dochodowy za pracę plus inne składki) wynosi ok. 36%, kiedy podatek od zysków kapitałowych 19%.

Uważa się też, że wczesne wprowadzenie takiego podatku doprowadziło do niewielkich oszczędności Polaków. Mamy średnio mniej oszczędności niż obywatele niektórych biedniejszych państw. Wskazuje się tutaj też na skłonność do oszczędzania Polaków – jest ona mniejsza.

Propozycje zmian zależne od poglądów

Wydaje się, że podatek od dochodów kapitałowych nie funkcjonuje w Polsce najlepiej. Mimo, że jest stosunkowo łatwo obliczany, a ewentualne nadużycia trudne, to niekoniecznie wpływa on pozytywnie na ład społeczno-ekonomiczny.

Osoby, które preferują większą rolę państwa proponują zwiększenie podatku Belki. Często pojawia się też postulat progresji tego podatku. Wydaje się, że lepsze korzyści będzie miało też uzależnienie od rodzaju dochodu. Jeśli wynika on na przykład z długoterminowego przechowywania akcji, to najprawdopodobniej było to „lepsze” ulokowanie kapitału, więc powinno być niżej opodatkowane. Natomiast przy instrumentach pochodnych czy handlu krótkoterminowym wyższej.

Z drugiej strony proponuje się jego obniżenie albo nawet zniesienie. Ma on wpływać negatywnie na budowanie oszczędności oraz zniechęcać do inwestowania. Proponuje się też zmienienie podatku od dochodów kapitałowych dla niektórych grup społecznych albo stworzenie kwoty wolnej od podatku Belki.

Nie wiadomo w którą stronę pójdą w najbliższym czasie polskie władze ustawodawcze. Jest możliwym scenariusz w którym ze względu na niewielkie korzyści ekonomiczne, budżetowe ze zmiany , pozostawi się podatek bez zmian. Powstanie wtedy próżnia dla przyszłych rządów. Wydaje się też, że jakiekolwiek zmiany opierałyby się raczej na wzroście podatku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.