Menu

Menu

Na czym polega badanie zdolności kredytowej?

Badanie zdolności kredytowej najczęściej pojawia się w kontekście kredytów hipotecznych i gotówkowych. To właśnie wtedy bank, do którego kierujemy wniosek ocenia, czy jesteśmy dla niego wiarygodnymi kredytobiorcami. Posiadanie dobrej zdolności kredytowej jest kluczem do uzyskania wsparcia finansowego, z czego warto sobie zdawać sprawę planując zaciągnięcie tego typu zobowiązania finansowego.

badanie zdolności kredytowej

Co składa się na naszą zdolność kredytową?

Każdy bank ma obowiązek zbadać zdolność kredytową klienta przed przyznaniem mu kredytu. Wynika to wprost z przepisów prawa bankowego, któremu podlegają wszystkie banki funkcjonujące na terenie Polski. Badanie zdolności kredytowej pozwala uniknąć sytuacji przyznania dofinansowania osobie, która nie będzie w stanie sprostać jego spłacie. Chroni więc zarówno interesy banku, który zyskuje gwarancję powierzenia swoich zasobów finansowych wiarygodnemu kredytobiorcy, jak i samego klienta, który może dzięki temu uniknąć zaciągnięcia zobowiązania, któremu nie podoła pod względem finansowym.

Badanie zdolności kredytowej polega na ocenie sytuacji materialnej klienta. Zalicza się do niego weryfikacja aktualnego poziomu zadłużenia klienta, historii spłaty innych zobowiązań pieniężnych (w tym kredytów gotówkowych, rat, poręczeń pożyczek dla osób trzecich, limitów na koncie, kart kredytowych itp.), poziomu aktualnie osiąganych dochodów, sytuacji życiowej i rodzinnej, comiesięcznych wydatków oraz historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Każdy bank posada własne limity, które decydują o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. Często dzieje się także tak, że klient, któremu odmówiono wsparcia finansowego w jednym banku, bez problemów uzyskuje go w innym, co wynika z braku odgórnych regulacji w zakresie badania zdolności kredytowej.

Czy można samodzielnie zbadać swoją zdolność kredytową?

Świadomość realnych szans na uzyskanie kredytu jest kluczem do sukcesu w ubieganiu się o jego przyznanie. Wnioskowanie o kredyt jest obarczone licznymi formalnościami oraz często długim czasem oczekiwania na decyzję. Aby maksymalnie ułatwić sobie to zadanie i zwiększyć szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji, warto jeszcze przed złożeniem wniosku poznać swoją zdolność kredytową oraz na jej podstawie wybrać instytucję, która z największym prawdopodobieństwem pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek. Badanie zdolności kredytowej możemy zupełnie bezpłatnie przeprowadzić z pomocą eksperta finansowego.

Ekspert finansowy jest profesjonalistą, który jest obeznany w prawie bankowym oraz aktualnych ofertach wszystkich polskich banków. Jedną z oferowanych przez niego usług jest właśnie badanie zdolności kredytowej, którego przeprowadzenie znacznie podnosi szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Ekspert dokładnie zapoznaje się z sytuacją klienta, dokonuje stosownych obliczeń oraz na ich podstawie wskazuje te banki, które bez problemów udzielą wsparcia finansowego. Co więcej, ekspert finansowy jest w stanie udzielić cennych wskazówek, jak w szybki sposób poprawić słabą zdolność kredytową i tym samym znacząco zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.