Menu
 • Menu

  Mikrorachunek podatkowy i inne zmiany w 2020 roku

  Mikrorachunek podatkowyRok 2020 obfitował będzie w zmiany przepisów obejmujących przedsiębiorców. Należy do nich prawo do popełniania błędów czy podwyżka płacy minimalnej. Przedsiębiorcy zobowiązani zostaną również, by założyć mikrorachunek podatkowy. “Business Insider” postanowił przyjrzeć się zmianom.

  Od 1 stycznia podniesiona zostanie płaca minimalna. Wzrost wyniesie aż 350 zł. Oznacza to, że wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto zwiększy się do 2600 zł a jego wysokość wyniesie 49,7 procenta prognozowanego na 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

  Zwiększy się również minimalna stawka godzinowa z 14,7 do 17 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wprowadzona została w 2017 roku w celu ochrony osób o najniższych dochodach.

  Dodatkowo z minimalnego wynagrodzenia wyłączony zostanie dodatek stażowy. Jak pisze “Business Insider”: Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

  W poprzednich latach z minimalnego wynagrodzenia wyłączone zostały: dodatek za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe a także dodatek za pracę w nocy.

  Mikrorachunek podatkowy i ustawa o zatorach płatniczych

  Od 1 stycznia podatki VAT, PIT oraz CIT wpłacane będą na mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualne konto tworzone przez administrację skarbową dla każdego płatnika. Na mikrorachunek podatkowy trafią również odsetki naliczone za zaległe zobowiązania.

  Mikrorachunek podatkowy można założyć przy pomocy specjalnego generatora a cała operacja polega na wpisaniu w odpowiednią rubrykę numeru NIP lub PESEL i pobraniu wygenerowanego numeru konta. Forma zwrotu nadpłat natomiast nie zmieni się.

  Nowością jest również ustawa ograniczająca zatory płatnicze. Jak pisze “Business Insider”: do 30 dni skrócony zostanie termin płatności zobowiązań, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wyjątek od tej zasady stanowić będą zobowiązania podmiotów leczniczych.

  Nastąpiło skrócenie (do maksymalnie 60 dni) terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna). Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. – podaje „Business Insider”.

  Wspomniane sprawozdania zostaną upublicznione. Raporty za rok 2020 opublikowane będą w 2021 roku. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z urzędu nałoży też kary pieniężne na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań.

  Dodatkowo wierzyciele odliczą od podstawy opodatkowania PIT lub CIT niezapłacone im przez ponad 90 dni od terminu wynikającego z umowy bądź faktury należności. Dłużnik natomiast zmuszony zostanie do wliczenia niezapłaconych w tym czasie zobowiązań do własnej podstawy opodatkowania. Podniesiona zostanie również do 11,5 procenta wysokość odsetek za opóźnienia. Przepis ten nie dotyczy jednak podmiotów leczniczych.

  Pakiet Przyjazne Prawo

  Istotnym udogodnieniem, jakie wprowadza dla przedsiębiorców Pakiet Przyjazne Prawo, jest możliwość popełniania błędów. Jeżeli za dany błąd grozi mandat karny, od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca otrzyma tylko pouczenie i nakaz naprawienia błędu w określonym terminie.

  Prawo to nie dotyczy jednak wszystkich. Jak pisze “Business Insider”: Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

  Zmienią się również zasady wykonywania rzemiosła. Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły tworzyć spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne lub spółki kapitałowe ze swoimi krewnymi w linii prostej w celu wykonywania działalności rzemieślniczej. Większe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej uzyskają też naukowcy pracujący w Polsce.

  Pakiet Przyjazne Prawo przewiduje także różne ułatwienia związane z przejęciem firmy po śmierci właściciela. Dotyczy to między innymi przejmowania koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń.

  Mały ZUS Plus i ulga podatkowa IP box

  Wprowadzenie programu Mały ZUS Plus nastąpi 1 lutego 2020 roku. W odróżnieniu od obowiązującego już Małego ZUS-u, nowe przepisy rozszerzają liczbę firm, które będą korzystać z możliwości płacenia niższych składek na ubezpieczenie – proporcjonalnie do dochodu.

  Dodatkowo wprowadzona zostanie ulga podatkowa w PIT i CIT zwana IP box. Jak pisze “Business Insider” daje ona przedsiębiorcom prawo do rozliczenia dochodów pozyskanych w 2019 r. z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych i udoskonalonych praw własności intelektualnej według preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5 proc. Ulga IP box jest dopełnieniem obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R, która gwarantuje przedsiębiorcom dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

  Od maja 2020 roku zakazana zostanie sprzedaż papierosów mentolowych. Właśnie wtedy kończy się bowiem czteroletni okres przejściowy dla zakazu sprzedaży tego typu wyrobów. Wprowadzony on został przez dyrektywę tytoniową Unii Europejskiej.

  Jak szacuje “Business Insider”, może to oznaczać zniknięcie z rynku nawet 30 procent papierosów. Wyroby mentolowe pozostaną jednak w sprzedaży w formie papierosów elektronicznych lub podgrzewaczy IQOS. Tych produktów bowiem nie obowiązuje unijna dyrektywa.

  Mikrorachunek podatkowy, wyższa pensja minimalna, Mały ZUS Plus czy Pakiet Przyjazne Prawo a także wiele innych zmian przewidzianych na rok 2020 oznaczać będzie nowe wymagania, ale również ułatwienia dla firm. Wiele zyskają drobni przedsiębiorcy. Dotyczy to między innymi zmniejszenia obciążeń i ochrony przed nieuczciwymi praktykami ze strony nierzetelnych klientów.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: “Business Insider”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *