Menu

Menu

Mały ZUS Plus – Sejm przyjął ustawę

Mały ZUS PlusOd 1 lutego 2020 roku ma wejść w życie przegłosowana właśnie przez Sejm a przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzenie nowej regulacji spowoduje zmniejszenie wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne dla większej liczby przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju, by odróżnić nową ulgę od obowiązującej obecnie, wprowadziło nazwę Mały ZUS Plus.

Zgodnie z szacunkami MR o ponad 100 tysięcy więcej przedsiębiorców zapłaci Mały ZUS Plus niż płaci obecnie wprowadzony na początku roku Mały ZUS. Jednak pamiętać trzeba, że niższe składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają również niższą emeryturę w przyszłości.

Jak powiedział cytowany przez Business Insider wiceminister rozwoju Marek Niedużak: Wszyscy musimy mieć tego świadomość. Chodzi o to, że musimy wyważyć dwa interesy: wysokość składki tu i teraz oraz emeryturę w przyszłości.

Według rządowych planów Mały ZUS Plus ma jeszcze bardziej wesprzeć drobnych przedsiębiorców niż stosowany dotychczas Mały ZUS. Zmianie ulegnie sposób naliczania składek. Dotychczas ich wysokość naliczano na podstawie przychodu. Od przyszłego roku przedsiębiorcy zostaną obciążeni proporcjonalnie do dochodu, co w praktyce oznacza, że składki ulegną znacznemu obniżeniu.

Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, Mały ZUS Plus obejmie około 320 tysięcy przedsiębiorców. Z tej możliwości skorzystają właściciele firm, które w 2019 roku uzyskały przychód na poziomie nieprzekraczającym 120 tysięcy zł a działalność prowadziły przez minimum 60 dni. Ze zniżki nie będą mogli jednak skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Mały ZUS Plus oznacza dla przedsiębiorcy kilkaset zł oszczędności miesięcznie

MR szacuje, że koszt wprowadzenia nowego rozwiązania dla finansów publicznych wyniesie w 2020 roku 1,3 mld zł. W kolejnych latach wzrośnie on do 1,5 mld zł. Tyle pieniędzy ma zostać w kieszeniach drobnych przedsiębiorców.

Jak wyliczała Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.: Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł

Twórcy projektu mają nadzieję, że Mały ZUS Plus stanie się dla drobnych przedsiębiorców dodatkowym impulsem do zwiększenia inwestycji a także konsumpcji. Ma to wpłynąć na zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego oraz pobudzić aktywność zawodową Polaków.

Dotychczasową ulgę, czyli Mały ZUS wprowadzono od stycznia 2019 roku. Dotychczas mogą z niego korzystać właściciele firm, których roczny przychód nie przekroczył w 2018 roku 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł. Dla nich składki naliczane są proporcjonalnie do przychodu. W kończącym się roku z tego udogodnienia skorzystało ponad 186 tysięcy osób.

Jak zaznacza Ministerstwo Rozwoju, przedstawiciele przedsiębiorców postulowali poszerzenie grupy osób, które obejmie Mały ZUS. Sugerowali również, że powinno się powiązać wysokość składki z dochodem a nie przychodem. Zdaniem przedsiębiorców wielkość dochodu lepiej oddaje faktyczną kondycję firmy niż jej przychód.

Jak długo można płacić Mały ZUS Plus?

Zgodnie z projektem Ministerstwa Rozwoju obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Aby uniemożliwić pracodawcom wypowiadanie umów o pracę i nakłanianie pracowników do przechodzenia na działalność gospodarczą, z programu Mały ZUS Plus wyłączono osoby wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Chęć skorzystania z ułatwienia będzie można deklarować w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania nowej ustawy. Jeśli natomiast uprawnienia do korzystania z niego przedsiębiorca nabędzie w późniejszym terminie, na zgłoszenie będzie miał 7 dni.

Jak pisze MR: Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

Autor: Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.