Menu
 • Menu

  Ustawa antyzatorowa od 1 stycznia 2020 roku

  Ustawa antyzatorowaOd 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie tzw. ustawa antyzatorowa. Ma ona zlikwidować zatory płatnicze w firmach. Wprowadzono kilka nowych przepisów, które – w założeniu – usprawnią przepływy finansowe między przedsiębiorcami.

  Jak pisze na swym portalu “Puls Biznesu”, skrócone zostaną terminy płatności. Dotyczy to sytuacji, w której małe przedsiębiorstwo spodziewa się pieniędzy od o wiele większej firmy. Od stycznia będzie ona musiała zrealizować płatność w terminie maksymalnie 60 dni.

  Również skrócone terminy obowiązywać będą w przypadku, gdy zobowiązania płaci podmiot publiczny. Ustawa antyzatorowa przewiduje, że instytucje publiczne zapłacą swoje zobowiązania w ciągu 30 dni. Wyjątek stanowić będą podmioty lecznicze.

  W przypadku równorzędnych stron terminy realizacji zobowiązań mogą być wydłużone. W takim przypadku płatnik będzie jednak musiał udowodnić, że przedłużenie terminu płatności jest konieczne.

  Jak pisze “Puls Biznesu”: Jeśli jednak dłużnik nie zdoła zapłacić wierzycielowi należnych pieniędzy w ciągu 120 dni, ten będzie mógł po prostu wypowiedzieć umowę bądź od niej odstąpić. Terminy będą biegły od momentu doręczenia dłużnikowi faktury za towar bądź usługę. Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty dodatkowo będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

  Jednocześnie ustawa antyzatorowa przewiduje kary dla nierzetelnych dłużników. Od początku przyszłego roku będzie je nakładał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jednak taka możliwość dotyczy tylko największych dłużników i najbardziej zaległych zobowiązań.

  Ustawa antyzatorowa przewiduje wszczynanie z urzędu postępowań przeciwko dłużnikom

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zaznacza “Puls Biznesu” – ma wszczynać postępowania przeciwko dłużnikom z urzędu. Będą one musiały zakończyć się w ciągu pięciu miesięcy. Zawiadomienie o zaległościach przedsiębiorstwa będzie mógł złożyć do UOKiK każdy,

  Na skutek złożonego zawiadomienia urząd sprawdzi płatności podmiotu z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania. UOKiK będzie miał dość duże uprawnienia, będzie mógł przeprowadzić kontrole u przedsiębiorcy i żądać przekazania koniecznych informacji i dokumentów – pisze “Puls Biznesu”.

  Na wysokość kary nałożonej przez UOKiK wpłynie wartość zaległości a także okres opóźnienia płatności. Aby wyeliminować uznaniowość przy nakładaniu kar, ustawa antyzatorowa wprowadza ustalanie ich wysokości na podstawie specjalnego wzoru.

  Po wydaniu decyzji przez UOKiK przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżyć decyzję o nałożeniu kary w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

  Jeśli natomiast dłużnik ureguluje zobowiązania w ciągu 14 dni od wręczenia mu decyzji o rozpoczęciu postępowania przez UOKiK, otrzyma możliwość uzyskania dwudziestoprocentowej zniżki. Jednak w przypadku permanentnego opóźniania płatności, UOKiK zwiększy karę o 50 proc.

  Ustawa antyzatorowa przewiduje również, że wierzyciel odliczy od podstawy opodatkowania niezapłacone mu w terminie zobowiązania. Dłużnik natomiast zobowiązany zostaje do doliczenia zaległych płatności do własnej podstawy opodatkowania.

  Autor: Waldemar Kubielski
  Źródło: “Puls Biznesu”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *