Menu
 • Menu

  INTARG® 2020 czyli wynalazki i innowacje dla gospodarki

  Intarg 2020 już wkrórce

  Intarg 2020 już wkrótce

  W dniach 18-19 czerwca 2020 roku w katowickim Spodku odbędą się XIII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®. Impreza jest networkingową platformą promocji i komercjalizacji produktów i rozwiązań innowacyjnych, nawiązania współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i gospodarką oraz transferu technologii.

  Targi INTARG® to jedno z najbardziej renomowanych wydarzeń nie tylko w Europie, ale również na świecie. Każdego roku jednostki sfery nauki, firmy innowacyjne, start-upy oraz indywidualni wynalazcy z około 20 krajów świata prezentują swoje innowacje, wyniki prac naukowo-badawczych, jak również nieszablonowe produkty.

  Organizatorzy – firma Eurobusiness-Haller i Fundacja Haller Pro Inventio – zapraszają do zaprezentowania rozwiązań z różnych branż i dziedzin, m.in. IT, logistyki, technik medycznych, bezpieczeństwa, biotechnologii, chemii, ekologii oraz życia codziennego.

  W trakcie wydarzenia są wręczane wysokiej rangi wyróżnienia m.in. nagrody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wynalazki o wysokim poziomie gotowości technologicznej. Co roku  integralną częścią Targów jest  Konkurs Wynalazków INTARG®, w którym innowacje i wynalazki są oceniane przez międzynarodowe jury. Uzyskane przez wystawców nagrody i wyróżnienia stanowią doskonałe  referencje, które wzmacniają ich pozycję rynkową wobec konkurencji i zapewniają wiarygodność w relacjach z potencjalnymi partnerami w kraju i za granicą. Dla firm z całego świata stanowi to duże ułatwienie w poszukiwaniu najbardziej odpowiednich partnerów do współpracy.

  Organizacja INTARG-u® w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podyktowana jest potencjałem, który posiada ten region kraju. Przede wszystkim jest najsilniejszym gospodarczo i najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem w Polsce. Ponadto to też drugi największy ośrodek badawczo-rozwojowy w naszym kraju. Znajduje się tam także główna siedziba Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w 2019 roku w rankingu FDI Business Financial Times, uplasowała się na 1. miejscu w Europie oraz 2. na świecie wśród stref ekonomicznych. Obecnie KSSE skupia blisko 400 podmiotów, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy.

  Istnieją tu zatem wyjątkowo korzystne warunki inwestycyjne oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Świadomość polskich firm, dotycząca konieczności wprowadzania innowacji wciąż rośnie. Warto przytoczyć wyniki raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wydanego w 2019 roku, które pokazują, że 35,8% przedsiębiorstw w latach 2016-2018 próbowało wprowadzić lub wprowadziło przynajmniej jedną innowację. Z kolei 32,4% firm udało się wdrożyć do swojej działalność przynajmniej jedno ulepszenie. Statystyki wykazują ciągły wzrost, co potwierdza, iż  inwestycje w badania i transfer technologii przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści.

  Oprócz polskich wystawców, impreza gości też przedstawicieli 20 krajów świata, w tym uznanych za najbardziej innowacyjne, m.in. Francja, Belgia, Kanada czy Chiny. Znaczna część rozwiązań prezentowanych w trakcie INTARG-u® może być wdrożona do systemu gospodarczego państw stwarzając perspektywę rozwoju różnych obszarów życia w ujęciu globalnym.

  Więcej o targach: www.intarg.haller.pl oraz www.facebook.com/FundacjaProInventio/

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.