Menu

Menu

Budżet bez deficytu – projekt już w Sejmie

Budżet bez deficytuPo raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej będziemy mieli budżet bez deficytu. W roku 2020 zarówno dochody jak i wydatki państwa mają wynieść 435,3 mld zł. Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt ustawy.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wzrost gospodarczy na 2020 rok oszacowano w projekcie na poziomie 3,7 procenta, inflację na poziomie 2,5 procenta a nominalny wzrost płac na poziomie 6,3 proc. Zyski Narodowego Banku Polskiego przekazane do Budżetu Państwa wyniosą – według obliczeń rządowych – 7,1 mld zł.

Budżet bez deficytu zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 10 procent akcyzy na alkohol i papierosy, rozszerzenia małego ZUS-u na większą liczbę przedsiębiorstw, dochodów powstałych w zawiasku z likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz efektu utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pierwszy projekt budżetu na rok 2020 powstał już we wrześniu. Jednak – zgodnie z zasadą dyskontynuacji – nowy parlament nie mógł pracować nad projektem wniesionym w poprzedniej kadencji. Ponieważ ustawa budżetowa nie została uchwalona przez Sejm poprzedniej kadencji, należało wnieść ją jeszcze raz pod obrady.

Chociaż budżet bez deficytu wymaga dopasowania wydatków do dochodów, wszystkie programy społeczne mają być kontynuowane. Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, uda się utrzymać równowagę między wydatkami a przychodami mimo rezygnacji z likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS.

Budżet bez deficytu ale z podatkiem cukrowym i podatkiem od “małpek”

Jak pisze “Business Insider”: Ministerstwo Zdrowia przygotuje w pierwszym kwartale 2020 roku projekt tzw. ustawy cukrowej, nakładającej dodatkowe opłaty na wyroby zawierające określone dodatki. Dodatkowe opłaty nałożone będą też na tzw. małpki. Podczas konferencji Morawiecki zauważył, że w zrównoważeniu budżetu ważna była też sfera uszczelnienia nielegalnego handlu odpadami oraz pojawienie się dodatkowych dochodów z VAT.

Budżet bez deficytu nie oznacza, że finanse publiczne nie będą na minusie. W całym sektorze finansów publicznych deficyt wyniesie 1,2 procenta PKB, licząc według metodologii unijnej. Relacja długu publicznego ma zmniejszyć się w stosunku do PKB do poziomu 46,5 procenta, zaś do końca 2023 roku do 42,8 procenta.

Budżet bez deficytu realizowany będzie przy zwiększeniu wydatków na cele społeczne. Między innymi seniorom wypłacona zostanie trzynasta emerytura. Same emerytury mają wzrosnąć o 3,24 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł. Kwota bazowa dla urzędników zwiększy się z 1916,94 zł do 2031,96 zł. Wzrosną również nakłady na obronność.

Podniesiono jednocześnie planowane wydatki na służbę zdrowia. Po raz pierwszy mają one przekroczyć 5 procent PKB. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel 110 mld zł. Dla porównania w 2015 roku służba zdrowia otrzymała 75 mld zł.

Jak pisze portal wPolityce: Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu udała się zatem rzecz niebywała, w sytuacji spowolnienia gospodarczego przewidywanego na rok 2020, w sytuacji kiedy rosną wydatki na ważne cele społeczne (program Rodzina 500 plus będzie realizowany w odniesieniu do wszystkich dzieci i w związku z tym wydatki tylko na ten cel wyniosą 40 mld zł, a więc będą o 20 mld zł większe niż w roku 2019), budżet na 2020 rok będzie budżetem bez deficytu.

Autor: Wojciech Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.