Menu

Menu

Najnowsze

dr hab. Adam Gendźwiłł

Poparcie dla samorządów wbrew destabilizacji

Samorządy od wielu lat cieszą się sporym zaufaniem społecznym. Jego największy skok nastąpił po 2005 r., co łączy się najczęściej z boomem inwestycyjnym po akcesji do UE. W ostatnich latach [...]

oszczędności

Szybkie pieniądze na niespodziewane wydatki

Tylko połowa Polaków generuje oszczędności. Najczęściej nie przekraczają one wartości dwóch średnich wynagrodzeń. Nie są to zawrotne sumy, tym bardziej jeśli potrzebujący finansowego wsparcia [...]

budżety samorządów

Koronawirus pogrąża budżety samorządów

Samorządy podejmują ogromny wysiłek, ograniczając wydatki bieżące oraz inwestycyjne, z jednoczesnym zachowaniem miejsc pracy i wykorzystywaniem środków z Unii Europejskiej. Niemniej same sobie [...]

Trudne pytania przed polską gospodarką

Projekt budżetu państwa powstał jeszcze przed wyborami. Rząd obwieścił szumnie, że tym razem unikniemy deficytu. Gdy policzono głosy w urnach, przyszła pora na liczenie słupków w finansach [...]

Budżet bez deficytu

Budżet bez deficytu – projekt już w Sejmie

Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej będziemy mieli budżet bez deficytu. W roku 2020 zarówno dochody jak i wydatki państwa mają wynieść 435,3 mld zł. Do Sejmu trafił właśnie rządowy [...]