Menu
 • Menu

  Alternatywne źródła energii – co powinieneś o nich wiedzieć!

  Alternatywne źródła energii, to coraz częściej stosowane rozwiązanie, w celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej. Spadek popularności konwencjonalnych źródeł energii, jak: węgiel kamienny, gaz ziemny czy ropa naftowa, to wynik m.in stale zmniejszających się zasobów, oraz tego, iż ich wykorzystywanie do produkcji energii, jest bardziej niekorzystne dla środowiska, aniżeli stosowanie alternatywnych rozwiązań – hydroelektrowni, turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych. OZE to wiele możliwości, które przynoszą długofalowe korzyści i oszczędności. W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe informacje wskazujące na rodzaje alternatywnych źródeł energii oraz różnice między konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami pozyskiwania energii.

  Aktualnie hasło, jakim jest „OZE” stało się bardzo popularne w świadomości społeczeństwa. Nic dziwnego, w końcu energia i jej produkcja to fundamentalny i istotny element dla rozwoju państwa. Produkcja energii elektrycznej to czynnik, który napędza funkcjonowanie gospodarki, wpływa na produkcję przemysłową, innowacyjność, jak i powstawanie nowych miejsc pracy. Obecnie elektroenergetyka wymaga zmian, pod kilkoma względami, chociażby, ze względu na pakt klimatyczno-energetyczny, czy potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej. Odnawialne źródła energii nie są w 100% rozwiązaniem idealnym – bez wad, jednakże to alternatywa, która w dużym stopniu jest bardziej przyjazna dla środowiska niż konwencjonalne metody pozyskiwania energii.

  Czym są alternatywne źródła energii?

  Rodzaje i charakterystyka OZE

  Najprościej OZE definiuje się, jako źródła energii, które odnawiają lub uzupełniają się w sposób naturalny, a ich używanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem. Do grupy OZE zalicza się takie elementy, jak:

  • energia wiatru,
  • energia geotermalna,
  • energia wodna,
  • biomasa i odpady,
  • energia słoneczna,
  • ciepło otoczenia – pompy ciepła.

  Biomasa

  Biomasa, czyli biodegradacja odpadów i pozostałości z produkcji rolnej

  To źródło energii należy do grupy najstarszych źródeł energii odnawialnej. Na biomasę składają się różnorodne substancje zwierzęce oraz roślinne, które ulegają biodegradacji. Źródłem biomasy są odpady z gospodarki komunalnej, z przemysłu rolnego, czy z produkcji leśnej. Biomasę wykorzystuje się do celów energetycznych w procesach:

  • bezpośredniego spalania biopaliw stałych,
  • bezpośredniego spalania biopaliw gazowych, oraz
  • przetwarzania biomasy na paliwa ciekłe.

  Najczęściej wykorzystywane postacie biomasy do celów energetycznych to:

  • słoma oraz siano,
  • drewno odpadowe, np. z leśnictwa,
  • rośliny wysoko energetyczne,
  • odpady organiczne, np. z browarów i osadów ściekowych,
  • biogaz powstający z osadów ściekowych, czy też na wysypiskach odpadów komunalnych,
  • biopaliwa płynne, jak np. oleje roślinne czy biodiesel.

  Zalety biomasy:

  • stałe dostawy biomasy,
  • wykorzystywanie do produkcji energii surowców odpadowych,
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju.

  Energia słoneczna

  Energia słoneczna jako eko energia

  Dzięki nowoczesnym technologiom, jak np. instalacje fotowoltaiczne oraz ich prawidłowemu umiejscowieniu, można efektywnie pozyskiwać i przetwarzać energię promieniowania słonecznego do celów użytkowych. Ilość pozyskanej i przetworzonej energii z promieni słonecznych zależna jest od wielu czynników, m.in. od:

  • szerokości geograficznej,
  • pory roku,
  • umiejscowienia instalacji przetwarzającej promienie słonecznej na energię, oraz od
  • poziomu zanieczyszczenia powietrza.

  W Polsce najkorzystniejszym okresem do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, jest okres letni. Jednakże nie oznacza to, iż w innych miesiącach, niż letnie pobór energii z np. instalacji PV jest niemożliwy. Rozwiązanie w postaci kolektorów słonecznych czy też montażu paneli fotowoltaicznych jest odpowiednie zarówno dla dużych, jak i małych firm czy gospodarstw domowych. To chętnie wybierana alternatywa, jeśli chodzi o produkcję energii cieplnej i elektrycznej – jest to rozwiązanie, którego koszt zwraca się w niedługim czasie (około 5 lat). Ponadto inwestycja w np. fotowoltaikę jest opcją długookresową, gdyż żywotność takich systemów, to nawet 35 lat! Rozwiązania polegające na wykorzystywaniu promieniowania słonecznego są wspierane poprzez liczne dofinansowania oraz programy, jak np. obecnie funkcjonujące wsparcie – Mój Prąd i ulgi dla rolników, o których więcej dowiesz się tutaj: https://energyre.pl/pl/fotowoltaika-dla-rolnikow/.

  Energia słoneczna należy do grupy – alternatywnych źródeł energii ponieważ:

  • umożliwia produkowanie ciepła oraz energii elektrycznej,
  • jest niewyczerpalna,
  • stanowi darmowe źródło energii,
  • nie jest groźna dla środowiska,
  • uniezależnia kraj od dostaw energii od innych państw.

  Warto mieć na uwadze, iż panele PV, ich rodzaj, rozmiar i moc powinny być ściśle dopasowane do konkretnego obiektu. Odpowiedź na to, jaka instalacja fotowoltaiczna będzie optymalna, znajdziesz tutaj: https://energyre.pl/pl/2020/07/24/panele-fotowoltaiczne-wymiary-rodzaje-i-optymalna-moc-instalacji-pv/

  Energia wiatru, jako alternatywne źródło energii

  Energia wiatru, popularny sposób pozyskiwania energii

  Elektrownie wiatrowe, to popularne rozwiązanie, jeśli chodzi o OZE. Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, które jest niewyczerpalne. Jednakże, aby dobrze wykorzystać ten rodzaj źródła energii do wytworzenia energii elektrycznej, należy posiadać wiedzę, gdzie ulokowanie turbin wiatrowych będzie korzystne. Produkcja energii z wiatru, zależna jest od tego w jakim miejscu zostaną zamontowane wiatraki. Błędy związane z nieodpowiednim wykorzystaniem i umiejscowieniem turbin wiatrowych może przynieść straty finansowe oraz środowiskowe. Co więcej koszty związane z budową wiatraków są wysokie, w porównaniu, np. do instalacji PV, która przy mniejszych budynkach powinna spełniać wszelkie wymagania związane z produkcją energii elektrycznej.

  Za zalety energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych zalicza się to, iż:

  • uniezależnia kraj od dostaw energii od innych państw,
  • dobrze ulokowane wiatraki produkują dużą ilość energii,
  • wiatraki można instalować na nieużytkach rolnych,
  • zasób w postaci wiatru jest niewyczerpalny,
  • praca turbin w wiatrakach nie emituje szkodliwych substancji dla środowiska,
  • można wykorzystywać energię wiatrową zarówno na lądzie, jak i u wybrzeży.

  Hydroenergia

  Hydroenergia czyli energia spadku wód - OZE

  Energetyka wodna polega na wykorzystaniu energii z wód oraz przekształceniu jej na energię mechaniczną za pomocą turbin wodnych. Turbiny zmieniają energię mechaniczną na elektryczną za pomocą hydrogeneratorów. Dużą zaletą energii wodnej, jest to, iż może być ona akumulowana i kilkakrotnie przetwarzana. Możliwości produkcyjne energii zależne są od przepływów wód oraz od spadku koryta rzeki. Ponadto zaletami hydroelektrowni jest:

  • brak emisji szkodliwych substancji do środowiska,
  • możliwość wykorzystania zbiorników wodnych do rekreacji,
  • zbiorniki tworzone przy hydroelektrowniach mogą być pomocne podczas powodzi.

  Energia geotermalna

  Geotermia - energia cieplna skał, wody i gruntu

  Energia geotermalna, często zwana jest także geotermią. To energia pochodząca z wnętrza ziemi, która należy do grupy odnawialnych źródeł energii. Obszary, które podlegają działalności sejsmicznej lub wulkanicznej najczęściej wyznaczają się dużymi pokładami tego rodzaju energii. Jak to działa? Woda, która wnika w głąb ziemi, podgrzewa się do wysokich temperatur po czym pojawia się na powierzchni ziemi w postaci geotermalnej gorącej wody lub pary, która następnie jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.

  Za zalety tego źródła energii uważa się to, iż:

  • energia geotermalna jest nieszkodliwa dla środowiska,
  • elektrownie geotermalne nie zmieniają krajobrazu, w którym powstają,
  • geotermia jest stałym źródłem energii, bez względu na warunki atmosferyczne.

  Biopaliwa

  Biopaliwa, źródło eko energii

  Biopaliwa to element OZE, które powstają w wyniku przetwórstwa biomasy. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw, których podział zależny jest, ze względu na ich formę:

  • biopaliwa stałe, jak np. pellet, siano i inne odpady roślinne,
  • biopaliwa ciekłe, np. olej rzepakowy,
  • biopaliwa gazowe, np. biogaz, gaz drzewny.

  Kolejny podział biopaliw zależny jest od rodzaju elementu niezbędnego do produkcji:

  • biopaliwa I generacji, produkuje się je, np. z cukru i oleju roślinnego,
  • biopaliwa II generacji, produkowane, np. z oleju napędowego, biowodoru,
  • biopaliwa III generacji, do ich wytworzenia potrzebne są, np. glony.

  Pompy ciepła

  Pompy ciepła, czyli alternatywne źródła energii

  Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują zasoby energii naturalnej i przetwarzają je na energię cieplną. Pompy ciepła pobierają energię z powietrza, gruntów, wód, a następnie przetwarzają ją na energię cieplną w prostym procesie parowania, sprężania, skraplania oraz rozprężania. Głównym celem urządzeń jest ogrzanie pomieszczeń oraz wody użytkowej. Wyróżniamy pompy ciepła:

  • gruntowe,
  • powietrzne wylotowe,
  • wodne pompy ciepła
  • hybrydowe pompy ciepła.

  Podsumowanie – alternatywne źródła energii

  Alternatywne źródła energii - podsumowanie

  Nieustannie malejące zasoby surowców kopalnych, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz coraz częściej spotykane miejsca, gdzie zanieczyszczenia powietrza i środowiska wykraczają poza normy – skłaniają do zastanowienia się nad nowymi i mniej szkodliwymi rozwiązaniami. OZE to zasoby odnawialne, które mają zdecydowanie mniejszy wpływ na powietrze, glebę oraz wodę, dlatego warto wiedzieć więcej na ich temat. Wybór odpowiedniej instalacji OZE, jak, np. instalacja fotowoltaiczna, to rozwiązanie, które pozwala ograniczyć negatywny wpływ na naturę, zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, a także cieszyć się swoją prywatną elektrownią słoneczną. Co więcej, dostępne są liczne wsparcia finansowe związane z rozwiązaniami z grupy – alternatywne źródła energii, jak np. aktualnie funkcjonujący program Mój Prąd, czy też ulgi dla rolników z zakresu fotowoltaiki. Odpowiednio dopasowane instalacje OZE do potrzeb użytkowników mogą okazać się długookresową i korzystną inwestycją.

  Jeśli zastanawiasz się czy fotowoltaika jest dla Ciebie opłacalna – rozwiej swoje wątpliwości korzystając z informacji zawartych w artykule – Fotowoltaika – opinie o systemie, czyli kiedy instalacja się opłaca?

  Emilia Zuzia – Specjalista SEO SEM

  seolo.plPozycjonowanie stron i sklepów internetowych

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *