Menu

Menu

Najnowsze

Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

MZGOK producentem energii i ciepła

Działania realizowane przez spółkę czynią nas wiodącym podmiotem na rynku energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w zasobach miasta Konina – mówi Henryk [...]

OZE

Energia przyszłości tematem 8. Konferencji OZE

Zapotrzebowanie na energię nieustannie wzrasta, podczas gdy paliwa kopalne, takie jak węgiel i gaz, są coraz droższe, a ich złoża maleją. Dodatkowo wybuch wojny na Ukrainie uświadomił państwom [...]