Menu

Menu

Najnowsze

Linde Gaz Polska

Zakład Linde Gaz Polska zasilany zieloną energią

Linde Gaz Polska w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych został pierwszym w Polsce certyfikowanym zakładem produkującym gazy powietrzne przy wykorzystaniu energii pochodzącej w 100 procentach ze [...]

inwestycja w fotowoltaikę

Inwestycja w fotowoltaikę – czy to się opłaca?

Czy inwestycja w fotowoltaikę się opłaca? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez początkujących inwestorów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji często przeszukujemy fora internetowe i [...]

Cele Polski w obszarze offshore

Już okrzyknięty mianem przyszłego fundamentu polskiej energetyki — offshore — budzi ciekawość zarówno rządzących, jak i rynku. Czy mówiąc o morskich farmach wiatrowych, będziemy opierać się [...]

Transformacja energetyczna niesie korzyści

Eksperci Instytutu Jagiellońskiego szacują, że transformacja energetyczna w długim horyzoncie przyczyni się do obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Następstwem będą niższe średnie [...]