Menu

Menu

Zyskowne inwestycje: nieruchomości

inwestowanie w nieruchomościNiski poziom stóp procentowych, który zmniejsza atrakcyjność lokat bankowych, a jednocześnie obniża koszty kredytów; optymistyczne dane dotyczące gospodarki, a jednocześnie stabilna sytuacja na rynku nieruchomości – czynniki te kuszą coraz liczniejsze grono inwestorów z tego ostatniego sektora.

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, biorąc pod uwagę obecny poziom stóp procentowych, wiele z dostępnych na rynku lokat nie pokrywa nawet inflacji. Dlatego w ostatecznym rozrachunku ulokowany na nich kapitał traci na wartości. Według danych NBP, w kwietniu wycofano z lokat blisko 4 mld złotych, co stanowi jednocześnie rekordową kwotę w perspektywie ostatnich 4 lat. Inwestorzy poszukują natomiast inwestycji bezpiecznych, a jednocześnie z wyższą od lokat bankowych, ponadprzeciętną stopą zwrotu. Coraz częściej wybór pada na rynek nieruchomości.

Zyski kuszą inwestorów

Z danych Home Broker oraz portalu Domiporta.pl za okres luty-kwiecień 2017 wynika, że przeciętna rentowość netto najmu inwestycji wynosiła blisko 5,3 proc. Inwestując w nieruchomości, lokowany kapitał jest pomnażany zarówno poprzez zawieranie długoterminowych umów najmu, jak i z uwagi na wzrost wartości nieruchomości. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny wzrost wartości nieruchomości w ciągu roku wynosi 2 proc. Jak podkreślają przedstawiciele Home Broker oraz Domiporta.pl, zwrot inwestycji w niektórych lokalizacjach może znacznie przewyższać średnie wyliczenie i oscylować na poziomie 9 proc.

Zagrożenie w przypadku inwestowania w nieruchomości eksperci ograniczają zarówno poprzez przeniesienie ciężaru inwestycyjnego na aktywa zabezpieczone nieruchomościami, jak i poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Temat ten w kontekście inwestycji na rynkach nieruchomości rozwija Jacek Kwiatkowski, ekspert ds. klientów inwestycyjnych Domu Finansowo-Inwestycyjnego FILAR sp. z o.o.

– W naszej opinii największą pewność inwestycyjną daje właśnie zabezpieczenie na nieruchomościach. I takie inwestycje stanowią priorytet, dają stabilność. Jednocześnie warto umiarkowanie dywersyfikować portfel. Oprócz klasycznych aktywów jak choćby obligacje, mam tutaj na myśli np. inwestycje w niektóre kryptowaluty. Warto pamiętać, że rynek ten ma za sobą kolejną już falę wzrostów. Pomimo obserwowanej ostatnio konsolidacji oraz korekty, zdaniem Sheby Jafari, analityczki technicznej z Goldman Sachs, bitcoin będzie stale zyskiwał. Warto przyjrzeć się możliwościom inwestycyjnym tego sektora, pomimo naszych priorytetów w zakresie zabezpieczenia inwestycji – dodaje Kwiatkowski.

Przedsięwzięcia deweloperskie

Lokowanie kapitału w rynek nieruchomości nie polega tylko na zakupie obiektów oraz lokali komercyjnych. Warto zwrócić uwagę także na przedsięwzięcia deweloperskie. Zakłada to współfinansowanie wybranych, najlepiej rokujących przedsięwzięć inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę stabilność rynków nieruchomości w Polsce oraz Europie, przewidywalność zysków jest wysoka. To bardzo ciekawa forma inwestycyjna, która polega na współfinansowaniu wyselekcjonowanych, najlepiej rokujących przedsięwzięć deweloperskich. Rynek nieruchomości w Europie i Polsce w znakomitej większości jest bezpieczny, nie narażony na duże wahania. Przewidywalność zysków natomiast jest wysoka.

W jaki sposób w nieruchomości inwestują eksperci? Działanie inwestorów opiera się w pierwszej kolejności na wyszukaniu rokujących inwestycji deweloperskich, a następnie na włączeniu się w nie jako inwestor obierający funkcję komplementariusza w spółce komandytowej lub na zasadach funduszu Private Equity.

Po zakończeniu inwestycji, kiedy to powołana w tym celu spółka komandytowa lub celowa zostaje rozwiązana, następuje wypłata dywidendy pośród wszystkich inwestorów – komandytariuszy. Spodziewane zyski zamykają się w przedziale 10-15 proc. wartości początkowej inwestycji, ale mogą również przekroczyć 15 proc. Do innych form inwestowania na rynku deweloperskim należy lokowanie kapitału w kontrakty terminowe dewelopera, lub inwestycje w obligacje korporacyjne dewelopera z możliwością miesięcznej oraz kwartalnej wypłaty odsetek. Zysk może wynosić od 5-10 proc. rocznie.

Inwestorów, którzy planują ulokowanie kapitału w rynku nieruchomości, powinna napawać optymizmem dobra kondycja rynku. Jest ona pokłosiem optymistycznych danych dotyczących polskiej gospodarki, którą zasilają środki z aktualnego unijnego rozdania. Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł wprawdzie do poziomu 52,3 pkt w lipcu, ale pomimo pewnych fluktuacji, jego wartość utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.

Jak wynika z danych GUS-u, od początku roku wszystkie sektory gospodarki, poza przedsiębiorstwami działającymi na rynku finansowym oraz ubezpieczeniowym, przewidują dalszy wzrost zatrudnienia. Stabilna sytuacja na rynku pracy skłania nabywców do podejmowania długofalowych decyzji, takich jak właśnie inwestycja w nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.