Menu

Menu

Zdaniem Polaków OZE mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju 

Jak wynika z badania „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków”, Polacy chcą energetycznej niezależności. Opowiadają się również za tym, aby zielona energia zastąpiła węglową. Większość Polaków byłaby skłonna zgodzić się na instalację ekologicznych rozwiązań w swojej okolicy. 

Gdańska firma SunSol, działająca w obszarze fotowoltaiki, zbadała poziom świadomości Polaków na temat odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na zasoby energetyczne kraju.  Raport potwierdza, że większość z nas (83 proc. respondentów) uważa, że odnawialne źródła energii mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. – Polska powinna osiągnąć cel – energetyczną niezależność – możliwie szybko i jak najniższym kosztem. Jednocześnie przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia w zgodzie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. I tu rozwiązaniem może być zrównoważony miks energetyczny, uwzględniający energię węglową, gazową i niskoemisyjną. Jego koszt z pewnością poniosą płatnicy, dlatego też jedną z możliwości obniżenia przyszłych rachunków stają się dla konsumentów przydomowe instalacje fotowoltaiczne – mówi Michał Kitkowski, prezes SunSol.

Cel: dywersyfikacja źródeł energii

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności zarówno w skali globalnej, jak i na krajowym rynku. Dynamicznie przybywa mocy zainstalowanej z OZE, również w mikroinstalacjach. W Polsce odnotowuje się 630 tys. prosumentów instalacji fotowoltaicznych − w stosunku do 2015 r. ich liczba zwiększyła się aż o 15 750 proc.

Firma SunSol sprawdziła, jaki jest stosunek Polaków do zmian, które czekają nas na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Okazuje się, że prawie jedna trzecia Polaków uważa, że do końca 2050 r. ponad 60 proc. energii kraju powinno pochodzić z OZE. 37,5 proc. badanych jest zdania, że udział odnawialnych źródeł energii wyniesie między 41 a 60 proc. Tylko 29 proc. ankietowanych odpowiedziało, że będą one stanowić nie więcej niż 40 proc. krajowej energii.

Polacy przeciwni dominującej energii z węgla

Z raportu SunSol wynika, że co trzeci Polak uważa, że energia z węgla powinna wynosić mniej niż 10 proc. 45 proc. respondentów jest zdania, że jej udział we wszystkich źródłach energii powinien stanowić połowę. Tylko 11 proc. respondentów uważa, że wynik 70 proc. energii pozyskiwanej z węgla, jaki do tej pory zanotowano, jest właściwy. 9 proc. badanych opowiada się za tym, że do 2050 r. Polska powinna całkowicie odejść od pozyskiwania energii z węgla.

Jak widać, Polacy są zgodni co do tego, że zielona energia stopniowo powinna zastępować energię węglową. Potwierdza to również liczba 630 tys. zainstalowanych przydomowych paneli fotowoltaicznych w Polsce. Tylko w lipcu br. powstało aż 31 tys. nowych instalacji. Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki na koniec lipca br. wyniosła ponad 5,6 GW.

Polacy stawiają na OZE

Wymagania środowiskowe jasno wskazują na potrzebę inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwórcze. Cel na najbliższe kilkanaście lat stanowi budowa niemal nowego systemu elektroenergetycznego, którego podstawą będą źródła zeroemisyjne. Jak wskazują dane z badania, ponad 88 proc. respondentów uważa, że Polska powinna rozwijać technologie umożliwiające korzystanie zarówno z odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródeł energii. Z kolei 84 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że Polska powinna skupić się na odnawialnych źródłach energii.

– W najbliższej perspektywie ceny energii mogą wzrosnąć o 20 proc., a na przestrzeni 10 lat – nawet do 60 proc., co będzie odczuwalne nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz także całego sektora MŚP, jak i globalnych korporacji. I tu z odsieczą przyjdą odnawialne źródła energii. Im większe mamy zużycie energii, tym bardziej opłaca nam się rozważyć zakup instalacji PV – mówi Michał Kitkowski, CEO SunSol.  

Mile widziane instalacje PV i punkty ładowania aut elektrycznych

Polacy mają świadomość licznych zalet odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki. Większość (75 proc.) zgodziłaby się na instalację PV w swojej okolicy. Połowa badanych zaaprobowałaby budowę farm wiatrowych w pobliżu miejsca zamieszkania, a prawie jedna trzecia nie miałaby nic przeciwko ekologicznej spalarni śmieci. Jedynie 5 proc. respondentów nie zgodziłoby się na żadne z tych rozwiązań.

Firma SunSol chciała się także dowiedzieć na podstawie badania, jaki jest stosunek Polaków do ekologicznych rozwiązań transportowych, które stanowią jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Wyniki wskazują, że respondenci chętnie zgodziliby się na instalację ekologicznych rozwiązań transportowych w swojej okolicy. 54 proc. respondentów poparłoby budowę punktu ładowania aut elektrycznych, a prawie 37 proc. stacji paliw z biopaliwami.

Badanie przeprowadziła w czerwcu 2021 r. agencja badawcza Quantify na zlecenie firmy SunSol (na grupie reprezentatywnej 1000 respondentów). 

Żródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.