Menu

Menu

Zamość – twierdza otwarta na inwestorów

Zamość to miasto o wyjątkowej historii, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, do niedawna postrzegane głównie jako obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Polski. Dziś coraz bardziej dostrzega się jego potencjał gospodarczy i ceni za otwartość na innowacje oraz atrakcyjne warunki prowadzenia działalności oferowane przedsiębiorcom.

Zamość

Przez Zamość biegną ważne szlaki komunikacyjne: droga ekspresowa S-17, łącząca miasto z aglomeracją warszawską, i droga krajowa 74, która zapewnia dogodny dojazd do węzła Janów Lubelski, będącego częścią korytarza transportowego Via Carpatia. Od włączenia do autostrady A4 dzieli Zamość 100 km. Do mocnych stron Zamościa należą: coraz lepsza komunikacja z Europą Zachodnią, rosnąca wartość miasta jako marki turystycznej, kapitał społeczny rozwijający się w oparciu o miejscowe szkoły wyższe, a także fakt, że miasto znajduje się w regionie o praktycznie nieograniczonych możliwościach, jeśli chodzi o przetwórstwo spożywcze i przemysł drzewny.

Transgraniczne położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość Portu Lotniczego w Świdniku, a także dostęp do szerokiego toru Linii Hutniczej Szerokotorowej sprawia, że drugie co do wielkości miasto województwa lubelskiego ma potencjał, by stać się silnym ośrodkiem gospodarczym. Kierunek, w którym podąża, doskonale obrazuje uruchomienie Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Dla potrzeb inwestorów przygotowano dwa kompleksy działek (przy ul. Starowiejskiej i Strefowej) – w pełni uzbrojone, wyposażone w infrastrukturę techniczną i przygotowane do realizacji różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych. Dzięki warunkom stworzonym w Podstrefie Zamość przedsiębiorcy mogą liczyć na wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjne koszty siły roboczej, przyjazne otoczenie biznesu oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Jednym z zasadniczych atutów przemawiających za inwestowaniem w Podstrefie Zamość jest możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym w wysokości do 70 proc., jak również zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Samorząd dokłada wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Wspiera przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji, począwszy od poszukiwania odpowiedniego gruntu po rekrutację wykwalifikowanych pracowników, aż po sfinalizowanie inwestycji. Dziś może mówić o pierwszych sukcesach w postaci innowacyjnych przedsiębiorstw działających w branżach związanych z przemysłem meblarskim, elektroniką precyzyjną oraz produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym udało się urzeczywistnić wizję bezpiecznego miasta przyjaznego mieszkańcom. Konsekwentnie pozyskiwane środki zewnętrzne pozwalają sfinansować istotne dla społeczności lokalnej inwestycje, m.in. modernizację i budowę dróg oraz ścieżek rowerowych, termomodernizację budynków oświatowych, tworzenie udogodnień dla osób starszych.

Sąsiedztwo Roztocza i jego wyjątkowych w skali kraju, a nawet Europy walorów przyrodniczych oraz bogaty kalendarz wydarzeń artystycznych i kulturalnych sprawiają, że w Zamościu dobrze się żyje i wypoczywa. Efektem długoletniej pracy i determinacji wielu osób jest zmiana wizerunku Zamościa postrzeganego do niedawna wyłącznie jako ośrodek turystyczny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzisiaj to miasto inspirujące do działania, z dużym potencjałem gospodarczym i dobrym klimatem inwestycyjnym.

Zamość

www.investin.zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.