Menu
Menu

Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

W V Krajowym Kongresie, który odbył się w dn. 10−11 maja w Hotelu Marriott w Warszawie, wzięło udział blisko 500 Skarbników JST z całej Polski. Wydarzenie, organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, to najważniejsza coroczna debata na temat spraw finansów JST. Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Uczestnicy Kongresu poruszyli pełne spektrum tematów dotyczące finansów publicznych, uwzględniających różne perspektywy i spojrzenia. −Wszystkie sprawy ważne dla skarbników są ważne dla całego samorządu terytorialnego − mówił dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Fot. Robert Szczechowiak

Kongres otworzyła debata na temat systemu finansowania JST. Prof. Krzysztof Surówka przeanalizował z zespołem ekspertów kondycję finansową samorządów za okres 2020−2022. Szczególnie trudna jest sytuacja miast na prawach powiatów (66) i metropolii (12), które najwięcej straciły na wprowadzonych ostatnio rozwiązaniach. Np. nadwyżka operacyjna 12 miast Unii Metropolii Polskich spadła z 6,7 mld do 3,5 mld zł. Niepokoi również fakt malejących nakładów inwestycyjnych, które w przypadku nadwyżki powinny rosnąć. – Postrzegam te zjawiska jako bardzo niekorzystne. Bez inwestycji nie ma rozwoju, a jeśli mamy inwestycje, to skąd brać potem środki na ich utrzymanie? – pytał Surówka. Według jego wyliczeń 66 miast na prawach powiatu jest aktualnie bardziej zadłużonych niż wszystkie pozostałe gminy razem wzięte.

Znaczenie pracy skarbnika i rola Regionalnych Izb Obrachunkowych

W naszej pracy często jesteśmy nawet nie robotem, a cyborgiem: nie możemy się pomylić, musimy znać się na wszystkim, a często nawet na tym, co uchwalono przed chwilą − mówiła Anna Krzysztofik, skarbnik powiatu puławskiego, przewodnicząca zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego. Debatę na temat statusu i pozycji skarbników samorządowych zdominował wątek dotyczący formy ich zatrudnienia.
W debacie wzięli udział minister Włodzimierz Tomaszewski i Grzegorz Czarnocki, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Dyskutowali z nimi skarbnicy: Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice, i Janusz Zagórski, skarbnik gminy Police, zastępca przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL. W debacie wziął udział również  Jerzy Stępień, przewodniczący Rady Fundatorów FRDL.

Uczestnicy debaty odnieśli się do zmian, jakie następowały w izbach obrachunkowych na przestrzeni 30 lat ich funkcjonowania. Tematem było choćby prowadzenie kontroli w trybie hybrydowym. Funkcjonowanie 16 izb, mimo występujących niekiedy różnic w rozstrzygnięciach, stanowi niewątpliwą wartość dla samorządności i finansów publicznych, o ile rozstrzygnięcia są spójne w obrębie danego województwa. Skarbnicy apelowali do ministra o to, aby zgłaszane przez Krajową Radę Forów Skarbników JST postulaty miały większe szansę stać się częścią obowiązującej legislacji. − Nie chcemy, aby nasze głosy pozostawały bez echa − mówił Janusz Zagórski. − Brońmy samorządu i wszystkich instytucji wzmacniających jego autonomię − zaapelował na zakończenie Jerzy Stępień, dodając, że zdecentralizowany system Regionalnych Izb Obrachunkowych pełni ważną rolę w całym systemie polskiej demokracji.

V Krajowy Kongres Skarbników

Fot. Robert Szczechowiak

Partnerzy Kongresu

Do udziału w Kongresie zaproszono liczne instytucje działające na przecięciu świata finansów i administracji publicznej. Wśród nich znalazły się: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i NASK − Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Partnerami wydarzenia były również związki samorządowe, samorządy wojewódzkie, organizacje regionalne oraz partnerzy biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego, Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners, Aesco Group, Dom Maklerski NWAI, Docufield, o4b, Crido, Wolters Kluwer, Rekord SI, C.H. Beck, ForProgress, Zeto Software i COIG. Kongres wspierają również najważniejsze media samorządowe i lokalne.

www.frdl.org.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.