Menu

Menu

Na czym polegał będzie program wsparcia rozwoju średnich miast?

wsparcia rozwoju średnich miastZgodnie z zapisami zawartymi w rządowym programie wsparcia rozwoju średnich miast do rozdysponowania będzie ponad 2,5 mld zł. Mają one być przyznawane w ciągu najbliższych kilku lat. Program funkcjonuje w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jego głównymi celami są: dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, który jest zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju.

Jak powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki:

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału.

Strategia dotyczyć będzie miast o liczbie ludności powyżej 20 tysięcy. Wyłączone z niej będą jednak miasta wojewódzkie. W sumie program dotyczył będzie 255 miast. Różne wskaźniki dla wszystkich tych miast zostały przeanalizowane przez naukowców Polskiej Akademii Nauk na zlecenie SOR.

Spośród średnich miast wybrana 122, które w świetle analiz w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. To one właśnie będą otrzymywać największe wsparcie. Największe miasta na tej liście to: Radom, Sosnowiec, Zabrze i Bytom. Natomiast za miasta w najgorszej sytuacji uznano między innymi: Prudnik, Hajnówkę i Braniewo. Pełna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Program wsparcia rozwoju średnich miast

Pakiet obejmował będzie wiele inicjatyw, które wzajemnie się uzupełniają. Wsparcie z krajowych programów operacyjnych wyniesie 2,5 mld zł pochodzących z funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Korzystanie z tych środków zależeć będzie jednak od aktywności i inicjatywy lokalnych samorządów.

Program ma składać się z trzech faz. Pierwsza już została uruchomiona. Polega ona na prowadzeniu polityki lokowania i pozyskiwania inwestycji oraz stosowaniu preferencji w przyznawaniu funduszy unijnych z programów krajowych, a także Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Fundusze krajowe, którymi zarządza Minister Rozwoju dedykowane na wsparcie średnich miast będą dostępne już w tym roku. W maju ruszy konkurs w remach Programu Infrastruktura i Środowisko. Również dla miast objętych programem wsparcia będą dedykowane konkursy: na przełomie czerwca i lipca w ramach Programu Polska Wschodnia, w październiku w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, natomiast pod koniec roku w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych umożliwią finansowanie całości inwestycji z budżetu państwa lub pozyskanie pieniędzy na wkład własny przy ubieganiu się o fundusze unijne. Możliwe obszary wsparcia z tych środków to: drogi, inwestycje wodno-kanalizacyjne, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy oraz ochrona zdrowia.

W ramach programu wsparcia rozwoju średnich miast organizowane będą również konsultacje i analizy potrzeb danej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.