Menu

Menu

Weź udział w konferencji i dowiedz się, jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle  

15 grudnia odbędzie się konferencja online „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”. Jej głównym tematem będą możliwości, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami dzięki nowej perspektywie finansowej. A jest o co walczyć – gra toczy się o7,9 mld euro z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021−2027 i niemal 95 mid euro z Programu Ramowego Horyzont oraz środki z funduszy regionalnych.

Coroczna konferencja, organizowana online w czasie rzeczywistym przez Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, będzie forum wymiany najlepszych praktyk w zakresie tworzonego w przedsiębiorstwach ekosystemu sprzyjającemu innowacyjnej działalności. Uczestnicy poznają historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, a także tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. Istotną wydarzenia będzie przybliżenie korzyści płynących z systemu wsparcia oferowanego przez STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt oraz Innovation Coach.

Konferencja jest adresowana do polskich firm zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji oraz przedsiębiorców, którzy już realizują projekty B+R+I. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Patentowego RP oraz Stowarzyszenia IPMA Polska. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Peter Dröll, dyrektor ds. prosperity DG RTD Komisji Europejskiej, który przedstawi uczestnikom możliwości Programu Ramowego Horyzont Europa.

Konferencja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.