Menu

Menu

Ustawowe wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która właśnie wchodzi w życie, zawiera nowe regulacje dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Wprowadzają one dwustopniowy system wsparcia dla offshore.

W pierwszej fazie wsparcie dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW będzie przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Terminy i zasady

Do systemu można dołączyć do końca czerwca 2021 r. Termin ten wynika m.in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, która przewiduje, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Przewidziane w regulacji wnioski muszą trafić do prezesa URE przed 31 marca 2021 r.

Wysokość podstawy do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia będzie określona w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Ujemne saldo oznacza różnicę między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, którą pokrywa rząd. Mechanizm ten działa, gdy ceny na rynku są niższe niż koszty produkcji.

II faza i konkurencyjne aukcje

W kolejnej fazie wsparcie będzie przyznawane – zgodnie z zapisem ustawy − w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza aukcja odbędzie się w 2025 r., natomiast druga – według założeń − w 2027 r. Obie mają prowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy.

W przeciwieństwie do innych technologii OZE ze względu na wysokość inwestycji maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat. Okres ten odpowiada przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej.

Z uwagi na specyfikę procesu budowlanego na morzu w przypadku morskich farm wiatrowych wprowadzono możliwość oddawania inwestycji do użytkowania i wchodzenia do systemu wsparcia w etapach. Maksymalny okres wsparcia jest liczony od daty wytworzenia pierwszej energii z farmy, a nie z jej poszczególnych etapów.

Wsparcie kontra podatki

Zgodnie z ustawą do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia energii po raz pierwszy ani takie, które były wcześniej amortyzowane przez jakikolwiek podmiot w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W ustawie znalazł się zapis o specjalnym podatku od morskich farm wiatrowych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opłaty będzie moc zainstalowana danej farmy. Stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.

Źródło informacji: PAP

Jedna odpowiedź do “Ustawowe wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej”

  1. Pablo pisze:

    Na każdym kroku obietnice. Niestety wiele bez pokrycia. A jeśli już na coś dają wsparcie, to z naszej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.