Menu

Menu

Ustawa wiatrakowa. Przyjęto projekt nowelizacji

Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej. Przewiduje on, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

farma wiatrowa

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw opublikowanych wcześniej w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Utrzymana ma być podstawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego – nie mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H. Przy tym MPZP będzie mógł określać inną odległość. Zadecyduje zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej minimalnej odległości bezpieczeństwa.

Wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. zasada 10H przewiduje zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody. Mowa o parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych, obszarach Natura 2000 oraz leśnych kompleksach promocyjnych.

Zakaz działa w dwie strony. Oznacza to, że nie wolno też wznosić budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest tu definiowane jako dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.