Menu

Menu

Trudniej o kredyt dla przedsiębiorstw i kredyt hipoteczny

kredytBanki planują jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zaostrzyć swoją politykę kredytową. Jak wynika z raportu NBP: “Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych 1 kwartał 2017 r.”, zaostrzenie będzie dotyczyło kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów hipotecznych. Jeśli chodzi o kredyt konsumpcyjny, banki nie planują istotnych zmian w I kwartale. Jednocześnie przewiduje się wzrost popytu na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw, oraz krótkoterminowych dla małych i średnich firm.

Jeśli chodzi o kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw, wzrost popytu wyniesie 27% netto. W segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oczekuje się wzrostu o 14% netto. Wzrost popytu dotyczył będzie również kredytów hipotecznych. Natomiast nie przewiduje się znacznych zmian popytu na kredyty konsumpcyjne.

Z raportu NBP wynika, że w IV kwartale 2016 roku nie doszło do istotnych zmian kryteriów przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw. Nieznacznie zaostrzono politykę dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku małych firm zmiany były jeszcze łagodniejsze. Wynikało to zapewne z danych dotyczących popytu na kredyty. Nie wzrastał wtedy popyt na kredyty krótkoterminowe, natomiast w segmencie kredytów długoterminowych zanotowano niewielki spadek popytu.

Jako przyczynę zaostrzenia polityki kredytowej w stosunku do firm w IV kwartale 2016 roku banki wskazują wzrost ryzyka kredytowania niektórych branż, chodzi głównie o branżę węglową i energii odnawialnej, paliwową i branżę nieruchomości komercyjnych. Zmniejszył się natomiast wpływ sytuacji gospodarczej kraju na decyzje banków dotyczące kredytów.

Jeśli chodzi o przyznawanie kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2016 roku niektóre banki złagodziły nawet kryteria przyznawania. Zmniejszyły też pozaodsetkowe koszty kredytu. Do złagodzenie polityki przyczyniły się między innymi: prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym, presja konkurencyjna ze strony innych banków, a także przewidywana sytuacja kapitałowa banku.

Banki odczuły w tym czasie wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe o około 19%. Wzrost ten wynikać miał z zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących wkładu własnego, prognozy dotyczącej sytuacji na rynku mieszkaniowym i poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W I kwartale 2017 roku banki deklarują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i jednoczesny znaczący wzrost popytu na te kredyty.

W IV kwartale 2016 roku doszło do niewielkiego zaostrzenia polityki w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Polegała ona na ograniczeniu maksymalnej wysokości kredytu. W tym czasie nieznacznie spadł popyt na tego typu kredyty.

W ciągu ostatnich pięciu kwartałów banki stale zwiększały natomiast pozaodsetkowe koszty kredytu w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Część banków podniosła wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń, zmniejszyła maksymalna kwotę kredytu i skróciła okres kredytowania.

Źródło – NBP

Jedna odpowiedź do “Trudniej o kredyt dla przedsiębiorstw i kredyt hipoteczny”

  1. Kredyt Market pisze:

    Dzień dobry, dobrą alternatywą dla czasochłonnych i skomplikowanych procedur bankowych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy chcący pozyskać dodatkowe środki na rozwój działaności gospodarczej może być oferta Kredyt Market. Kwota, jaka oferujemy to od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 9,5% w skali roku, a prowizja jedynie 2,5%. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani ubezpieczeń. Cały proces jest elektroniczny, szybki i, co najważniejsze, bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. W oparciu o dane podane w trakcie wypełniania wniosku, nasz algorytm wylicza zdolność kredytową. Dzięki temu finalną decyzję z propozycją kwoty pożyczki można otrzymać w ciągu 15 minut na maila. Po 2 dniach od zatwierdzenia warunków umowy środki przekazywane są na wskazane konto bankowe. Po dokładne wyliczenia zapraszamy do zakładki kalkulator na naszej stronie https:/kredytmarket.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.