Menu

Menu

Transformacja energetyczna niesie korzyści

Eksperci Instytutu Jagiellońskiego szacują, że transformacja energetyczna w długim horyzoncie przyczyni się do obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Następstwem będą niższe średnie ceny hurtowe energii – według prognoz o 5 proc. w 2030 r. i o 26 proc. w 2050 r. W efekcie transformacja energetyczna pozytywnie przełoży się na konkurencyjność gospodarki.

Pytania o odbudowę i przyszłość polskiej gospodarki w dobie pandemii nabierają szczególnego znaczenia. Wpływ energetyki na gospodarkę był tematem przewodnim debaty pt. „Energetyka−Gospodarka−Społeczeństwo”, zorganizowanej 3 marca br. przez Instytut Jagielloński w ramach cyklu „Rynek Opinii”.

Nowe miejsca pracy i spadki cen enegii

Zgodnie z analizami Instytutu Jagiellońskiego, inwestycje związane z przebudową polskiego miksu wytwórczego energii elektrycznej mogą pozytywnie oddziaływać na gospodarkę. Przykładem potwierdzającym tę tezę może być ok. 616 tys. nowych miejsc pracy w perspektywie 2050 r.

Dodatkowo ważnym efektem ekonomicznym transformacji energetycznej może być spadek średniej ceny hurtowej energii elektrycznej. Nie pozostanie to bez wpływu na konkurencyjność gospodarki. Jak szacują eksperci w perspektywie długofalowej transformacja energetyczna przyczyni się do obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Konsekwencją będzie spadek średnich cen hurtowych o 5 proc. – względem obecnego poziomu − w 2030 r. oraz o 26 proc. w 2050 r.

Pozytywny wpływ na środowisko

Równolegle do kwestii ekonomicznych ważne są efekty środowiskowe. Analiza IJ wskazuje na potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla o 56 proc. w 2030 r. (względem poziomów z 2005 r.), co pozwoli wypełnić unijny cel na poziomie 55 proc. W horyzoncie 2050 r. potencjalna redukcja emisji dwutlenku węgla to 95 proc. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii elektrycznej wzrośnie z obecnych 14−15 proc. do ok. 40 proc. w 2030 r., zaś w 2050 r. do ok. 68 proc. Pozostałymi elementami miksu wytwórczego będą źródła cieplne nisko- i zeroemisyjne (gaz ziemny, atom oraz wodór).

Inwestycje na horyzoncie

Eksperci Instytutu stawiają również pytanie o „socjolokalizację” inwestycji oraz łańcucha dostaw w ramach tzw. local content. Według IJ, istotne jest, aby nowe miejsca pracy związane z transformacją energetyczną tworzyć w regionach, w których istnieje ryzyko wzrostu bezrobocia.

Zwracają także uwagę na kwestie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w obliczu wzrostu produkcji z OZE zależnych od pogody. Warto wziąć pod lupę także sprawną organizację i realizację działań inwestycyjnych, zabezpieczenie źródeł finansowania oraz zapewnienie kadr, wiedzy i analityki, będących wsparciem w procesie podejmowania decyzji.

 

Źródło informacji: Instytut Jagielloński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.