Menu

Menu

Tak dla zielonej energii w Podlaskiem

W kontekście zmian klimatycznych oraz gospodarczych energia odnawialna to bezpieczna przyszłość. Wykorzystywanie naturalnych zasobów do produkcji zielonej energii stanowi globalny trend, w który wpisują się działania powiatu hajnowskiego (podlaskie). Inicjatywy podejmowane przez samorząd regionu Puszczy Białowieskiej, a także kolejne samorządy i władze województwa, wskazują, że Podlaskie może stać się niezależne energetycznie.

farma wiatrowa

Farma wiatrowa w gminie Orla, fot. K. Miszczuk, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Pierwsze kroki w tym kierunku powiat hajnowski podjął w 2015 r. – w efekcie współpracy z Fundacją EuroNatur i Stowarzyszeniem Energievision z Niemiec. Samorząd dysponuje dziś „Planem energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. To dokument analityczny, który wskazuje najkorzystniejsze zielone rozwiązania dla powiatu, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Podstawą planu jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE, dających możliwość produkcji energii na miejscu. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwoli ograniczyć import energii z zewnątrz, co realnie wpłynie na stan portfeli mieszkańców. Samorząd powiatu hajnowskiego jest jedynym powiatem w Polsce, posiadającym tego typu analizę.

farma fotowoltaiczna w okolicach Hajnówki

Farma fotowoltaiczna, okolice miasta Hajnówka, fot. K. Miszczuk, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Doradztwo i promocja OZE

Zawarte w Planie wytyczne są wykorzystywane w praktyce – w 2019 r. w wyniku kontynuacji polsko-niemieckiej współpracy samorząd powiatu hajnowskiiego utworzył Centrum Energii Odnawialnej. To miejsce, w którym mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy z regionu korzystają z nieodpłatnej pomocy w zakresie zastosowania OZE, wymiany źródeł ciepła, systemów wentylacji oraz aplikacji o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. Centrum wykonuje nieodpłatne audyty energetyczne oraz sporządza kompleksowe koncepcje instalacji źródła ciepła/energii, dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Kontakt: https://centrumenergii.com/.

Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra

Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra k. Białowieży, fot. K. Miszczuk, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Działania w 2022 r.

Aktualnie powiat realizuje kolejny projekt. We współpracy z Fundacją 100prozenterneuerbar (Niemcy) zostanie opracowana modelowa koncepcja produkcji ciepła z OZE dla miasta Hajnówka – lokalnego centrum regionu. Realizacja zadania potrwa do 2023 r. To kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej powiatu.

instalacje fotowoltaiczne, Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby Przesiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w mieście Hajnówka – inwestycja zrealizowana z udziałem środków unijnych, fot. Archiwum PWiK

Jednocześnie – w miarę pozyskiwania środków finansowych – instalacje fotowoltaiczne są montowane na powiatowych budynkach użyteczności publicznej. Z „prądu ze słońca” korzystają już dwie powiatowe szkoły ponadpodstawowe w Hajnówce, Dom Pomocy Społecznej w Białowieży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce oraz Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra koło Białowieży, zaś w powiatowym szpitalu w Hajnówce, w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, wykorzystuje się kolektory słoneczne.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy z OZE korzystają także mieszkańcy. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego 5 gmin powiatu hajnowskiego finansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych. Jest to możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Katarzyna Miszczuk, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.