Menu

Menu

Sukces to doświadczenie i praca zespołowa

Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że za awansem w rankingu stoi zgrany i dobrze współpracujący ze sobą zespół ludzi. Z jednej strony są to doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, z drugiej zaś − kompetentni włodarze gmin naszego powiatu, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za kształtowanie lokalnych społeczności i budowanie tożsamości małych ojczyzn – mówi Stanisław Cybula, starosta drawski.

Stanisław Cybula, starosta drawski

W ostatniej edycji rankingu ZPP powiat drawski awansował z 3. miejsca na 2., ale od kilku lat utrzymuje się w czołówce. Dzięki czemu udaje się tak skutecznie zarządzać samorządem i planować jego rozwój?

Stanisław Cybula: Funkcję starosty drawskiego sprawuję po raz czwarty, korzystając przy tym z wieloletniego doświadczenia. W swojej pracy zawodowej na pierwszym miejscu zawsze stawiam rozwój regionu, jednocześnie mając świadomość, że największym jego potencjałem są mieszkańcy.

Miniony rok był czasem intensywnej pracy. Wykonaliśmy wiele inwestycji oraz z sukcesem realizowaliśmy przedsięwzięcia w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i edukacyjnej. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że za awansem w rankingu stoi zgrany i dobrze współpracujący ze sobą zespół ludzi. Z jednej strony są to doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, z drugiej zaś − kompetentni włodarze gmin naszego powiatu, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za kształtowanie lokalnych społeczności i budowanie tożsamości małych ojczyzn. W gronie tak wielu wspaniałych osób proces zarządzania kapitałem ludzkim przebiega bardzo sprawnie, zwłaszcza że pracownicy wielokrotnie udowodnili, iż powierzone im zadania potrafią wykonywać odpowiedzialnie, racjonalnie i oszczędnie.

Najwięcej punktów powiat drawski zdobył za pozyskanie środków zewnętrznych. Na jakie cele są one przeznaczane?

Stanisław Cybula: Władze samorządowe powiatu drawskiego od wielu lat dokładają wszelkich starań, aby móc pozyskiwać jak najwięcej środków finansowych zarówno z programów krajowych, jak i unijnych. Mamy więc jasno określone priorytety i kierunki działania, które wykonujemy pomimo różnego rodzaju trudności. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2020 r. zrealizowaliśmy wiele projektów drogowych, edukacyjnych, z zakresu wsparcia bezrobotnych i programów społecznych.

W minionym roku samorząd powiatu drawskiego pozyskał łącznie ponad 62 mln zł. To bardzo dobry wynik, tym bardziej że był to ciężki rok, na którym swoje piętno odcisnęła pandemia COVID-19. Mamy świadomość, że pozyskane środki finansowe nie tylko wpływają na poprawę infrastruktury lokalnej, lecz także – a raczej przede wszystkim − mają niebagatelny wpływ na jakość życia mieszkańców powiatu. Pomagają także promować nasz region, podnosząc jego rangę w województwie i w całym kraju.

Uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 1961Z, ul. Gronowska w miejscowości Złocieniec

Jakie wnioski pozwala wyciągnąć udział w rankingu w kontekście pracy, która wciąż pozostaje do wykonania, i doskonalenia obszarów, które nie dają najwyższej punktacji?

Stanisław Cybula: Zajęcie przez nas drugiego miejsca w tegorocznej edycji konkursu jest wynikiem wytężonej pracy wielu osób, pracowników administracyjnych, radnych oraz włodarzy gmin powiatu drawskiego. Wysoka lokata naszej jednostki w konkursie uskrzydliła nas, samorządowców, a przy okazji pozwoliła nam stwierdzić, że pomimo zmiany rzeczywistości staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej.

nas do jeszcze większego wysiłku, nie zwalniamy więc tempa i mając już doświadczenie, dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłym roku powalczyć o pierwsze miejsce. Tak naprawdę marzy nam się powtórka z lat 2012, 2013 i 2014, kiedy to powiat drawski zajmował I miejsce w swojej kategorii − powiatów do 60 tys. mieszkańców i otrzymywał tytuł „Dobrego Samorządu”. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby powtórzyć tamten piękny wynik. Mamy nadzieję, że nam się to uda.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.